HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 3
 • 242
 • PDF

Vejledende besvarelse: HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven uden hjælpemidler

Her kan du få hjælp til opgaverne uden hjælpemidler fra eksamen i Matematik B på HF. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra fredag den 28. august 2015.

Studienets kommentar

Her finder du løsningerne til delprøven med hjælpemidler HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1) Grafen for en lineær funktion f(x)=ax+b går gennem punkterne P(2,3) og Q(6,5). Bestem tallene a og b.
Opgave 2) Når man ser video på en smartphone, er dataforbruget proportionalt med den tid, man ser video. Tiden x er målt i minutter pr. dag, og dataforbruget y er målt i MB pr. måned. Udfyld en tabel som ovenstående. Begrund svarene. Brug gerne bilaget.
Opgave 3) Reducér udtrykket (a-b)^2-(a^2-2ab)
Opgave 4) Når en kat har spist rottegift, aftager indholdet af rottegift i katten eksponentielt med en halveringstid på 30 dage. Man har målt indholdet af rottegift i en kat til 20 µg/kg. Bestem indholdet af rottegift i katten 60 dage senere.
Opgave 5) En funktion f er givet ved f(x)=2x+1/x Bestem samtlige stamfunktioner til f.
Opgave 6) Der er givet en funktion f . Grafen for f ses øverst på både figur 1 og figur 2. Grafen for den afledede (differentialkvotienten) f' er vist nederst på figur 1 eller figur 2. Gør rede for, om grafen for f' er vist nederst på figur 1 eller figur 2. Brug gerne bilaget som en del af besvarelsen.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 1.a

Hældningstallet a bestemmes:
a=(y_2-y_1)/(x_2-x_1 )

a=(5-3)/(6-2)=2/4=1/2
P's koordinater indsættes I formlen for en lineær function og b isoleres:
3=1/2·2+b

b=3-1/2·2=... Køb adgang for at læse mere

HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven uden hjælpemidler

[4]
Bedømmelser
 • 08-11-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Opgaven er nem at finde ud af og der er gode mellemregninger med.
 • 20-04-2016
  Opgaven er fin til inspiration.
 • 10-05-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  God og inspirerende opgave :)
 • 15-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  lakmsd lkamsdlk amlksd malksmd