HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 10
 • 932
 • PDF

Vejledende besvarelse: HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet til Matematik B på HF fra fredag den 28. august 2015.

Indhold

Opgave 7)
a. Benyt tabellens oplysninger til at bestemme tallene a og b.
b. Hvad fortæller tallet a om udviklingen i antal nedlagte krondyr? Hvor mange krondyr vil der blive nedlagt i år 2015, hvis udviklingen fortsætter?
Opgave 8)
a. Bestem længden af diagonalen BD.
b. Bestem længden af siden CD.
Opgave 9)
a. Hvor langt skal et hus mindst ligge fra en stald, der udsender lugt med styrken 20000 LE/s?
b. Hvor stor må styrken af lugten fra en stald højst være, når det nærmeste hus ligger 400 m fra stalden?
Opgave 10) f(x)=1/4x^4-x+1
a. Løs ligningen f'(x)=0, og bestem funktionens monotoniforhold.
Opgave 11)
a. Indfør passende variable, og opstil en model for sammenhængen mellem bilens alder og dens forsikringsværdi.
b. Hvor gammel er bilen, når dens forsikringsværdi kommer ned på 0 kr.?
Opgave 12)
a. Gør rede for, at arealet A(x) af løbegården som funktion af x (målt i meter) kan bestemmes ved A(x)=x(11-x)
b. Bestem x, så arealet af løbegården bliver størst muligt.
Opgave 13)
a. Bestem arealet af dette område.
b. Bestem førstekoordinaten til det punkt på grafen for f, hvor tangentens hældningskoefficient er 0,5.
Opgave 14)
a. Bestem trindybden x.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 8.b i eksamenssættet:

Tegnes højden I trekant BCD dannes den retvinklede trekant med siden BD som hypotenuse. Da vi kender vinkel D og længden af BD, kan vi bestemme højden:
WordMat's trekantsløser anvendes med input: D = 56° , H = 90° , BD = 4,051088

Længden af siden h findes vha. sinus
h=BD·sin(D)=4,051088·sin(56)=3,358504
Højden I trekant BCD er 3,36.
Formlen for arealet af en trekant er givet ved:
A=1/2·g·h
Hvor h er højden I trekanten og g er grundlinjen, som er lig længden CD. Vi kender arealet og højden i trekanten BCD og kan derved bestemme længden af grundlinjen:
8,7=1/2·3,358504·CD

CD=... Køb adgang for at læse mere

HF Matematik B 28. august 2015 - Delprøven med hjælpemidler

[4]
Bedømmelser
 • 26-05-2016
  kan godt anbefales, giver et godt indblik i det
 • 08-11-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Gode mellemregninger og forståeligt
 • 10-05-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  god og struktureret opgave :)
 • 12-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  asasdasdascas ad a as