HF Delprøve 1 Engelsk B 19. august 2014 | Vejledning

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HF 2. år
  • Engelsk B
  • 12
  • 16
  • 1217
  • PDF

HF Delprøve 1 Engelsk B 19. august 2014 | Vejledning

Denne vejledning vil give dig den nødvendige hjælp til at besvare delprøve 1 i Engelsk B på HF fra 19. august 2014. Der vil løbende være tips eller hints til, hvad du skal være særligt opmærksom på, og du vil altid kunne finde et link til en mere uddybende forklaring i vores større grammatikprodukter: Engelsk Grammatik eller Delprøve 1: Få styr på de typiske fejlsætninger.

Besvarelsen skal ses som en hjælp og et værktøj til dig, der gerne vil blive bedre til engelsk grammatik og forberede dig til den endelige eksamen i skriftlig engelsk.

Opgave A - Fejlsætninger
1. My nephew plays the guitar very good and he took lessons every Monday.
2. Pete have been hired by a bank to work as security guard.
3. She learned from the carpenter how to repair the furnitures.
4. The sad is that no one know what to do about the financial crisis.
5. Yesterday I met the man which saved your cat.
6. The teachers were extremely impress by the young student.
7. The real estate agent is not sure about that Jim wants to buy the house.
8. Children should be teached that sport is not just about winning; but first of all about to practice.
9. The police was coming around the corner just as the thiefs jumped out of the window.
10. I would like to avoid to take the bus in the morning.

Studienet giver dig hints til alle fejlsætninger, så du selv kan finde løsningen. Kniber det, så hjælper vi dig også med svaret og en forklaring.

Opgave B - Punktum
I nedenstående tekst er der ikke sat punktum. Markér tydeligt med en streg, hvor der skal være punktum. Skriv stort begyndelsesbogstav ovenover. Det første punktum er sat som eksempel. Du skal indsætte i alt 12 punktummer (streger).

Studienet giver dig hjælp til at løse denne opgave ved at give dig hints til, hvordan du sætter korrekt punktum på engelsk.

Opgave C - Verber i præteritum
Indsæt den korrekte form af verbet (udsagnsordet) i præteritum (datid) på den tomme plads i sætningen.

I denne opgave skal du have styr på bøjningen af verber i præteritum (datid, imperfektum). Vi giver dig tips til, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Opgave D -Tællelighed og kongruens
Indsæt den korrekte form af “to be” i præsens (nutid) på linjen i sætningerne.

I denne opgave bliver du testet i din viden om tællelighed og kongruens. Du skal indsætte den korrekte form af verbet to be i sætningerne. Det er vigtigt, at du har styr på verbets bøjningsmønster og bøjer det rigtigt i forhold til sætningernes subjekt. Studienet hjælper klæder dig på til at løse opgaven!

Opgave E - Oversættelse
I den sidste opgave skal du oversætte 10 sætninger fra dansk til engelsk. Vi giver dig hints til hver enkelt sætning og hjælper dig med vanskelige ord og tricky formuleringer.

HF Delprøve 1 Engelsk B 19. august 2014 | Vejledning

[1]
Bedømmelser
  • 30-12-2016
    God hjælp og inspiration. :)