Havvand | Rapport i Kemi C

  • Studenterkursus 1. år
  • Kemi C
  • Godkendt
  • 6
  • 1139
  • PDF

Havvand | Rapport i Kemi C

Rapport om havvand i Kemi C.

Formålet med opgavens to eksperimenter er at finde ud af hvor meget salt havvand indeholder.

I første afdeling af eksperimentet bestemmes det totale indhold af salte i havvand ved inddampning. Desuden måles densiteten af havvand. I anden afdeling af eksperimentet måles chloridkoncentrationen i havvand ved titrering med en sølvnitratopløsning.

Indhold

Formål
Materialer
Teori
Inddampning af havvand resultater
Efterbehandlinger
Hvor meget salt er der i havvand
Efterbehandling
Fejl Kilder
Konklusion

Uddrag

I gruppe forsøget vil vi undersøge hvor meget salt der er i havvand. Det gør vi ved at tilsætte sølvioner i form af sølvnitart (AgNO3). Sølvionerne reagerer så med chloridionerne. Ved at bedømme hvor meget AgNO3, der skal tilsættes kunne vi finde ud af, hvor mange chloridioner der var i vandprøven. Vi vil med titrering aflæse chloridkoncentrationen i havvandet... Køb adgang for at læse mere

Havvand | Rapport i Kemi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.