Happiness | HF Engelsk B | 28. maj 2014

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HF 2. år
  • Engelsk B
  • 12
  • 6
  • 1930
  • PDF

Non-fiction analyse: Happiness | HF Engelsk B | 28. maj 2014

Få hjælp til din besvarelse af A-opgaven i Engelsk B på HF 28. maj 2014 med Studienets study guide. Her skal du skrive en paper om eksamenssættets tema "Happiness", hvor du besvarer fire forskellige opgaver.

Vi giver dig idéer og input til at arbejde med teksterne og skrive din opgave. Med denne study guide bliver du på den måde hjulpet i den rigtige retning samtidig med, at du bliver trænet i at skrive gode opgaver. Vi går igennem alle opgaverne, og giver dig inspiration til, hvad du kan fokusere på i din egen paper.

Opgaveformulering

  1. Write a summary of the text “The Question of Happiness”
  2. Give an outline of what makes people happy and what does not, as expressed in the three texts.
  3. Comment on the following statement from text 2: “In fact, the more attention you lavish on yourself, the more unhappy you become.”
  4. Write an article (150-200 words) for your school website in which you discuss whether or not technology leads to more happiness.
Hent denne study guide nu, og få inspiration til din opgave.

Indhold

Study guide til Happiness 1
The theme (tema) 1
Punkt 1 [summary, ca. 150 ord] 1
Punkt 2 [outline, ca. 300 ord] 3
Tekst 1: "The Question of Happiness", Tal Ben-Shahar
Text 2: "Happiness", Michael Crichton
Text 3: "Technology and Happiness", James Surowiecki
Punkt 3 [comment, ca. 200 ord] 5
Punkt 4 [article, ca 200 ord] 6

Uddrag

The theme (tema)
Temaet for din opgave står som det første i opgaveformuleringen. Temaet er “Happiness”. De fleste mennesker går og tror, at hvis de bare havde flere penge, ville de være meget gladere. Men er penge vejen til lykke? Hvis jeg bare får det fede job, så bliver jeg nok lykkelig. Eller hvad? Teksterne i opgavesættet handler alle om, hvad det vil sige at være lykkelig, og hvordan man bliver det.

Punkt 1 [Summary, ca. 150 ord]
I dit summary er det vigtigt, at du kommer ind på hvem, hvornår, hvor og hvad. For at give et overblik og gøre det nemmere at skrive resumeet, har vi opstillet de væsentligste ting i punktform.
NB: Skriv dit summary i nutid!
Facts about the text:
- Skribent: Tal Ben-Shahar
- Tekst: Uddrag fra bogen Happier. Udgivelsesår: 2008.
...

Punkt 2 [Outline, ca. 300 ord]
...
Lykken er svær at opnå (Happiness is hard to achieve)
Forfatteren til tekst 1, Tal Ben-Shahar, har ikke et klart svar på, hvad der gør os lykkelige. Hans tekst søger efter svaret og tager udgangspunkt i hans egne erfaringer og egen søgen. Til gengæld giver han et eksempel på, hvad der i hvert fald ikke gør os lykkelige.
...

Punkt 3 [Comment, ca. 200 ord]
I dette tredje hovedpunkt i din opgave skal du kommentere (comment on) citatet fra tekst 2:
“In fact, the more attention you lavish on yourself, the more unhappy you become.”
Dette kan du gøre ved at uddybe, hvad Michael Chrichton mener med denne udtalelse og ved at tage stilling til udtalelsen. Har han en pointe, eller rammer han helt ved siden af?
Denne del af din opgave skal fylde ca. 200 ord.

Hvad mener Michael Crichton?
Det er vigtigt, at du får forklaret og uddybet, hvad Michael Crichton mener med citatet. Her må du altså tænke over konteksten for citatet.
- Vi er oftest glade og lykkelige, når vi er så optaget af noget, at vi helt glemmer at mærke efter, hvordan vi har det.
...

Punkt 4 [article, ca 200 ord]
I den sidste delopgave skal du skrive en artikel på ca. 200 ord, hvor du diskuterer, hvorvidt teknologi gør os lykkeligere. Vi giver dig her nogle ideer til, hvad du kan tage med i din artikel, og et par råd til, hvad du skal være opmærksom på.
En ung målgruppe
Det er altid vigtigt at tænke over, hvem modtageren af teksten er. I opgaveformuleringen bliver du bedt om at skrive en artikel til din skoles hjemmeside. Du skal altså tænke over, at din modtager (fiktive læser) er ung og med stor sandsynlighed selv omgiver sig med en masse gadgets og anden teknologi i ... Køb adgang for at læse mere

Happiness | HF Engelsk B | 28. maj 2014

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.