Halveringstid - forsøg i fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 9
  • 1169
  • PDF

Rapport: Halveringstid - forsøg i fysik

Formål:
Formålet med denne rapport er at bestemme halveringstiden og henfaldskonstanten for de to radioaktive henfald; Barium-137 og Protactinium-234.

Dette gøres ved at måle de udsendte stråler i forsøget og derved udregne halveringstiden og henfaldskonstanten for dem. Til forsøget bruges programmet Logger Pro og beregninger Texas Instruments Interactive, her i rapporten forkortet til TII.

Lærers kommentar

Det er en fin rapport. Teoridelen er gennemarbejdet og databehandlingen er god. God redegørelse omkring fejlkilder.
Lærers kommentarer er i dokumentet.

Studienets kommentar

Der henvises til forsøgsvejledningen ved forsøgsbeskrivelsen.

Indhold

Formål
Teori
Forsøg
Materialer
Resultater og resultatbehandling
Konklusion og fejlkilder

Uddrag

Når en radioaktiv kerne henfalder, kan halveringstiden bestemmes. Det er den tid det tager for antallet af kerner at halveres. Altså betyder det ikke noget hvor mange kerner der er, da det er når antallet som sagt er halveret. Halveringstiden skrives som.

Henfaldskonstanten, k, hænger sammen med halveringstiden. Den angiver antallet af henfald pr. tid pr. kerne, men er også henfaldssandsynligheden pr. tid for den enkelte kerne. Er halveringstiden stor er henfaldssandsynligheden lille og er henfaldssandsynligheden stor er halveringstiden lille... Køb adgang for at læse mere

Halveringstid - forsøg i fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.