Gud taler ud af Jens Blendstrup | Romananalyse

  • HHX 2. år
  • Dansk A
  • 12
  • 5
  • 1930
  • PDF

Gud taler ud af Jens Blendstrup | Romananalyse

Romananalyse af Jens Blendstrups roman "Gud taler ud" fra 2004.

Opgavebeskrivelse fra læreren:

• Lav en indledning, hvor du skriver romanens tema(er). Skriv herefter kort om, hvordan du vil gribe opgaven an.
• Beskriv romanens komposition – inddrag den fortalte tid. Forsøg at begrunde den valgte, for vores tid typiske, komposition.
• Karakteriser miljøet socialt, økonomisk, m.v.
• Lav en personkarakteristik af Gud – Karaktertræk, hvordan passer Gud ind i samfundet, forholdet mellem Gud og hans familie, hvordan udvikler forholdet mellem Gud og hans søn sig gennem romanen?
• Giv et bud på, hvorfor faderen konsekvent omtales Gud?
• Beskriv sønnernes forhold til deres far – inddrag centrale scener (samt handlinger og replikker). Forsøg at diskutere og besvare, om sønnerne deler faderens syn på tilværelsen?
• Beskriv forholdet mellem mand og kone – Gud og Gerd.
• Overvej, hvilke fortællertekniske virkemidler historien er fortalt, fx hvordan skabes den humoristiske effekt. Hvor ligger synsviklen og sympatien? Hvad betyder det for teksten, at den ikke er fortalt af en jeg-fortæller?
• Det fremgår af romanen, at Gud egentlig hedder Uffe Blendstrup. Vi får at vide, at hans yngste søn hedder Jens, at han er opvokset på Blåmejsevej i Risskov, at han har studeret litteratur og historie, og at han ønsker at skrive digte. Diskuter med udgangspunkt i s. 17-22 i 'Livsværk', om denne tekst indgår en dobbeltkontrakt eller fiktiv kontrakt med læseren. Diskuter desuden, hvordan romanen forholder sig til begrebet 'hovedstolen'. Husk at inddrage så meget teori som overhovedet muligt.
• Lav en fortolkning ud fra alle ovenstående punkter (din analyse), hvor du samler op på hele opgaven.
• Lav en fortolkning

Uddrag

Jens Blendstrup skildrer gennem brudstykker af erindringer, et bedrøveligt og samtidig vanvittigt portræt af sin egen far fra dagen de flytter til Risskov, til han 25 år efter dør af kræft. Upåvirkelig og humoristisk skildrer Blendstrup opvæksten med sine brødre, moren, Gerd Lillian, hunden, Schenko og ikke mindst sin far. En far, der er psykiatrisk overlæge med en speciel kærlighed for alkohol og skøre kammerater, og som færdes i verden på sin helt egen måde. Da fortællingen primært omhandler erindringer fra opvæksten i Blendstrup-familien, er det hovedsaligt temaerne ”familieliv” og ”far/søn forhold”, som dominerer. Romanen handler om, hvordan det er at vokse op med en far, der er kommanderende og hvordan det skaber problemer i hverdagen, når faren har nogle personlige problemer. Den handler dog også om den ubetingede kærlighed, en søn har til sin far, da han samtidig fremstiller et kærligt billede ham. Familielivet er også centralt efter børnene er flyttet hjemmefra, da far og søn i slutning af bogen forenes, da faren er ved at dø. I det følgende vil jeg foretage en analyse og fortolkning af denne roman.

Romanens genre er autofiktion, som er en hybridgenre, der blander det fiktive og det faktuelle. Autofiktionen er altså en mellemting mellem den skønlitterære roman og den klassiske selvbiografi, hvor forfatteren indgår en dobbeltkontrakt med læseren, som selv må skelne mellem fiktion og fakta... Køb adgang for at læse mere

Gud taler ud af Jens Blendstrup | Romananalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.