Grænser | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 3
  • 861
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Grænser | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Grænser", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015. Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration for din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre om vælgernes holdninger til EU, som fremgår af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem økonomisk ulighed og tillid? Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.

Uddrag

Hypotese 1:

Der er størst andel af Dansk Folkepartis vælgere, som mener, at Danmark skal forlade EU, fordi partiet har mange nationalkonservative vælgere.

Begrundelse

Årsagen til, at Dansk Folkepartis vælgere i størst omfang ønsker, at Danmark skal forlade EU, findes i partiets ideologi. Dansk Folkeparti er et nationalkonservativt parti, som mener, at nationalstaten og suverænitet er vigtigt, og at problemer derfor skal løses nationalt. Det er forventeligt, at Dansk Folkepartis vælgere har samme holdning og derfor ønsker, at Danmark skal forlade EU, således at det er danske politikere frem for EU-politikere, der træffer politiske beslutninger i Danmark...

---

Figur 1 er en graf, som viser sammenhængen mellem økonomisk ulighed og tillid i en række lande i 2008. I grafen findes en tendenslinje udviklet på baggrund af lineær regression. Formlen for tendenslinjen forudsiger, at andelen, der generelt har tillid til andre mennesker, falder med 7,78 procentpoint, når graden af ulighed stiger med 1 på den konstruerede ulighedsskala. Landene ligger nogenlunde jævnt fordelt langs tendenslinjen, hvilket understøtter lineariteten. R2-værdien fortæller, at 55% af variationen i tillid kan forklares af variationen i ulighed.

De lande, der har den laveste grad af ulighed og den højeste grad af tillid, er Danmark, Norge, Sverige og Finland, som alle har den universelle velfærdsmodel. Samtidig grupperer... Køb adgang for at læse mere

Grænser | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.