Globaliseringens udfordringer | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 7
 • 2181
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Globaliseringens udfordringer | Fællesdel | Samfundsfag A

Her finder du en besvarelse af fællesdelen til eksamenssættet ”Globaliseringens udfordringer” der blev brugt ved skriftlig eksamen i samfundsfag A på stx d. 19. august 2010.

Fællesdelen består af følgende tre spørgsmål:

Spørgsmål 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i BRIK-landene? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.

Spørgsmål 1b. Argumentér imod Folkebevægelsen mod EU's synspunkter, som de kommer til udtryk nedenfor.

Spørgsmål 1c. Opstil tre hypoteser, der kan forklare udviklingen i tilslutningen til de politiske partier ved tre folketingsvalg, som den fremgår af tabellen nedenfor. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Tabel 1 angiver BNP for 2007, 2008 og 2009 for de såkaldte BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. BNP-værdierne er angivet i nationale valuta, så de absolutte tal for de fire lande kan ikke sammenlignes med hinanden. Til gengæld er BNP angivet i faste priser, så den procentvise årlige vækst i BNP i fra 2007 til 2008 og fra 2008 til 2009 kan beregnes for hvert af landene.

Kolonnen 2008 i tabel 1a angiver den procentvise vækst i BNP fra 2007 og 2008. Alle lande viste imponerende vækstrater. Fra Brasilien på 4,8 % til Kina på 8,3 %. Vækstraterne ligger væsentligt over de cirka 2% årligt, som er det højeste, de mest udviklede økonomier forventes at kunne præstere over en længere årrække. Vækstraterne kan dække over, at BRIK-landene er i gang med catching-up, hvilket betyder, at de gennem import af teknologi på relativt kort tid indhenter...

---

Folkebevægelsen mod EU fremfører tre argumenter imod, at Danmark skal deltage i Euro-samarbejdet. For det første mener Folkebevægelsen ikke, at rentespørgsmålet kan være et argument for at deltage i euroen: ifølge Folkebevægelsen er renten ganske vist p.t. højere i Danmark end i euro-landene men på andre tidspunkter er det omvendt. For det andet mener Folkebevægelsen at euroen betyder højere arbejdsløshed fordi EU har fokus på at holde inflationen nede frem for på arbejdsløshedsbekæmpelse. For det tredje mener Folkebevægelsen, at Danmark mister selvstændighed til EU hvis vi går med i euroen.

For det første er det i dansk interesse at have så lav en rente som muligt. Så længe Danmark står udenfor euroen vil den danske rente det meste af tiden være lidt højere end euro-landenes. Det vil sige...

---

Tabellen viser opbakningen til en række forskellige partier ved Folketingsvalgene i 1957, 1981 og 2007. På baggrund af tabellen kan man opstille følgende tre hypoteser om udviklingen i tilslutningen til partierne.

Hypotese 1

Nye partier er vokset frem og de fire gamle partier er gået tilbage fra 1957-1981 fordi det traditionelle klassesamfund er brudt sammen.

Begrundelse

Lipset og Rokkans fastfrysningstese siger, at et lands partisystem vil afspejle de konfliktlinjer, der er i samfundet. I det traditionelle klassesamfund støttede arbejderklassen således Socialdemokratiet, landmændene Venstre, m.v. Partisystemet var så at sige frosset fast. I de sidste halvtreds år er konfliktlinjerne mellem arbejderne, fabriksejerne, landmændene osv. Imidlertid gået delvist i opløsning... Køb adgang for at læse mere

Globaliseringens udfordringer | Fællesdel | Samfundsfag A

[10]
Bedømmelser
 • 27-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  god opgave, som giver et klart billede af, hvordan opgaven kan/skal laves!
 • 23-05-2013
  rigtig god opgave til inspiration, særligt hypoteserne.
 • 09-02-2016
  Super god besvarelse!
 • 25-05-2015
  God besvarelse af opgaverne.