Globalisering og nationalisme | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 2
  • 831
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Globalisering og nationalisme | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen i eksamenssættet "Globalisering og nationalisme", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 24. maj 2017. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Opstil en model med fire faktorer, der kan forklare USA's fornyede engagement i
Europa, som det kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser, og du skal anvende begreber om magt og sikkerhed i international politik.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem valutakursen på euro og EU's eksport til USA i perioden 2006-2015? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Uddrag

Modellen forklarer USA's fornyede engagement i Europa ved hjælp af fire faktorer, hvoraf de tre er uafhængige variable, og den fjerde er en mellemkommende variabel. De tre uafhængige variable er internationale udfordringer, nemlig 1) Udbredelsen af Islamisk Stat, 2) Ruslands annektering af Krim-halvøen, og 3) Brexit. Alle disse udfordringer truer den internationale sikkerhed og orden, men på forskellig vis. Den første faktor, Islamisk Stats udbredelse, er en sikkerhedstrussel, der udspringer fra svage stater, og som i øjeblikket primært er en trussel for USA i form af terrorisme. Da dette er en grænseoverskridende sikkerhedstrussel, som...

---

Figur 1 er udarbejdet af data fra Nationalbanken og Eurostat. Figuren viser valutakurs (pris for 100 euro i US dollars) på X-aksen og eksport fra EU til USA i mia. euro på y-aksen. Der er en tendenslinje, som viser en negativ sammenhæng mellem valutakurs og eksport fra EU til USA. Det vil sige at jo højere valutakurs, des lavere eksport. Formlen for tendenslinjen forudsiger, at hver gang valutakursen stiger med 1 dollar, falder eksporten med 3,71 mia. euro. Punkterne i figuren, som hvert udtrykker et årstal mellem 2006 og 2015, ligger jævnt fordelt om tendenslinjen, hvilket indikerer... Køb adgang for at læse mere

Globalisering og nationalisme | Fællesdel | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
  • 26-11-2020
    Givet af 3.g'er på STX