Globaliseringen og dens betydning for Danmark | IØ A maj 2006

  • HHX 3. år
  • International Økonomi A
  • 12
  • 14
  • 3763
  • PDF

Globaliseringen og dens betydning for Danmark | IØ A maj 2006

Opgaven indeholder en redegørelse for økonomisk globalisering, en analyse af magtbalancen i verden, som den ser ud i dag, herunder USA og Kina forholdet.

Der er tale om en besvarelse af eksamenssættet fra maj 2006 om "Globaliseringen - og dens betydning for Danmark".

I opgaven diskuteres verdens magtbalance i fremtiden desuden.

Tema 9 - International Økonomi A lærebog

Lærers kommentar

Din afleveringsopgave er overordnet god. Den er ikke til et bragende 12-tal, men jeg bedømmer den til at snige sig derop alligevel. Flot klareat.

Din redegørelsesdel fungerer fint, hvor du fint definerer og redegører for de forskellige underpunkter med hensyn til økonomisk globalisering (kapitalmobilitet, udflytningen af produktionen, stigende handel mellem landene, osv.).

Besvarelsen vedrørende den forklarende del om DK i globaliseringen er også god. Du kommer ind og forklarer kort hvad vi forstår ved faste priser og hvad graferne udtrykker, hvor en vigtig pointe er den sammenhæng mellem DKs "nedture" relateret til de verdensomspændende kriser. Igen er det fint, at du også forklarer eksempelvis hvad 'direkte investeringer' er.

Afsnittet om de danske ufaglærtes arbejdsmarked indfanger det væsentligste: herunder rykket på udbudssiden qua globaliseringen og udflytningen af produktionen, hvoraf denne sektor er "hårdest" ramt. Dette afsnit er måske det svageste, men du får det mest centrale med. Andre pointer kunne være, at efterspørgselsside potentielt også rammes, om end det vigtigste er udbudssiden. Desuden også fint med lidt metatekst i starten, hvor du forbinder dine resultater i opgaven sammen med afsnittet.

Analyseafsnittet er klart det stærkeste. Her har du været smart og opdele i et "nu", hvorefter du kigger på årsagerne hertil og sammenligner. Fint du kommer ind på USAs generelt høje forbrug, udenlandsgæld og statsobligationsudstedelserne; hvad angår Kina nævnes også fint den kraftigt stigende middelklasse, center-periferi-tilgangen og fint med protektionismen og at Kinas kommunistiske styre nok også har en indflydelse. USA har som du siger en stor BNP stadigvæk, men fremstår også magtfuld netop fordi de har en kulturel og politisk integritet. Rigtig god pointe og nuancering med hensyn til BNP pr. indbygger.

Tredje del er også fin, hvor du argumenterer fint for den intensive konkurrence, og får nævnt de vestlige punkter såsom strukturelle konkurrenceevne (eller danske) samt videns-, teknologi- og kvalitetsniveauets styrker. Andet: Dit sprog er ganske udmærket. Jeg har rettet lidt kommatering og andre bøffer, men det vurderes ikke til at være noget, som i væsentligt omfang ville hive karakteren en tand ned.

De små indledende linjer (metatekst) ud nogle af afsnittene er gode, og gennem opgaven ses en rød tråd, hvor du udviser kontinuitet og binder opgavens fremgang fint sammen.

Elevens kommentar

Overordnet set er der få gramatiske fejl, dog er den indholdsmæssigt god i min egen optik.

Uddrag

"Grafen viser beholdningen af direkte investeringer ind og ud af Danmark (opgjort i kr.)
Med direkte investeringer forstås opførsel af nye fabrikker med produktionsanlæg i et andet lande, eller opkøb af en allerede etableret virksomhed.

Vi kan se en tydelige stigning i beholdningen af direkte investeringer både i Danmark, men også ud af Danmark er steget i perioden 1990'erne og til i dag. Denne konstatering stemmer overens med lærerbogens udsagn omkring hvordan globalisering pludselig tog fart fra 1900'erne.

På baggrund af grafen kan vi se at en øget økonomisk integration, har fundet sted mellem Danmark og vores handelspartnere. Vi formår at udnytte hinandens komparative fordele altså udnytter de områder hvor vi har vores største konkurrencemæssige fordel, og derigennem skaber en styrket økonomi i Danmark."... Køb adgang for at læse mere

Globaliseringen og dens betydning for Danmark | IØ A maj 2006

[1]
Bedømmelser
  • 16-10-2014
    god aflevering. god inspiration

Materialer relateret til Globaliseringen og dens betydning for Danmark | IØ A maj 2006.