FysikABbogen 2 (iBog): Øvelse: 1.21 - 1.2.2 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 10
  • 7
  • 1083
  • PDF

FysikABbogen 2 (iBog): Øvelse: 1.21 - 1.2.2 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4

Besvarelse af forskellige øvelser fra iBogen FysikABbogen 2 af Finn Elvekjær og Torben Benoni fra 2017.

Øvelserne omhandler alle emnet elektricitet, hvor begreber som elektrisk arbejde, kredsløb, spændingsforskel, elektronvolt samt grundlæggende forhold mellem elektricitet og partikler kan nævnes.

Indhold

ØVELSE 1.21 Amperemeter: 1
I løbet af 10 sekunder løber der 2,5 · 10^19 elektroner gennem pæren. Hvad viser amperemetret?
Hvor mange elektroner løber gennem pæren på 1 min, når amperemetret viser 0,25 A?
ØVELSE 1.2.2 Kredsløb med forgrening: 2
Beregn I3 og I4
ØVELSE 1.3.1 Elektrisk arbejde: 3
Angiv værdien af U_{BA}.
Beregn det elektriske arbejde, som bliver udført på en lednings­elektron, når den passerer gennem pæren.
Gør rede for energiomdannelserne i pæren.
ØVELSE 1.3.2 Acceleration af ion: 3
Beregn ionens tab i potentiel elektrisk energi, når den bevæger sig fra den positive til den negative plade.
Giv en begrundelse for, at ionens kinetiske energi ved den nega­tive plade er lig med tabet i elektrisk potentiel energi.
Beregn ionens fart lige før den rammer den negative plade.
ØVELSE 1.3.3 Elektrokanon: 5
Begrund, at U_{AB} < 0.
Antag, at U_{AB} = \unit[-100]{V}. Beregn elektronens kinetiske energi ved den positivt ladede plade. Angiv resultatet i J.
Beregn elektronens fart ved den positive plade.
Hvad tror du, elektronkanoner bruges til?
ØVELSE 1.3.4 Elektronvolt: 6
Anvend definitionen af 1 eV til at beregne, hvor mange J, der går til 1 eV.
Antag, at protonen gennemløber en spændingsforskel på 50 V. Beregn protonens tab i elektrisk potentiel energi i eV og i J.

Uddrag

Uddrag fra ØVELSE 1.3.1 Elektrisk arbejde c):

Vi har en spændingskilde, som forsyner pæren med elektrisk energi. Den elektriske energi omdanner pæren til lysenergi og termisk energi. Størstedelen af den elektriske energi bliver dog omdannet til termisk energi, som sørger for at ...

Uddrag fra ØVELSE 1.3.2: Acceleration af ion b):

Grunden til at den kinetiske energi og tabet af potentiel energi er den samme, er fordi at energien altid er bevaret. Så når der mistes potentiel energi, må der dannes ... Køb adgang for at læse mere

FysikABbogen 2 (iBog): Øvelse: 1.21 - 1.2.2 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.