Formler - Noter i Fysik C

 • STX 1.g
 • Fysik C
 • Ingen givet
 • 11
 • 1964
 • PDF

Formler - Noter i Fysik C

Dette er en samling formler og noter til Fysik C, hvor jeg kommer omkring de største emner og redegør for SI-enhederne.

Jeg skrev formlerne og noterne i slutningen af året, og de burde gerne komme omkring de fleste emner i Fysik C.

Indhold

Si-enheder 2
Fysiske konstanter 2
Formler 3
Introduktion (mekanik) 3
- fart: 3
- densitet: 3
- kræfter: 3
- arbejde og energi: 3
- effekt: 4
Bølgelære 4
- frekvens: 4
- bølgens hastighed: 4
- fotonenergi: 5
- gitter/spalte: 5
- brydning: 5
- spejling: 6
- totalrefleksion: 6
Termodynamik / varmelære 6
- varme: 6
- specifik varmekapacitet: 6
- varmekapacitet: 7
- smelte- og fordampningsvarme: 7
- effekt: 7
- termodynamikkens 1. hovedsætning: 7
- nytteværdi: 7
- tryk: 8
- opdrift: 8
- isochor proces (gay-lussacs 1. lov): 8
- isotherm proces (boyle-mariottes lov): 8
- isobar proces: 9
- tilstandsligningen: 9
- tilstandsligningen for ideal gas: 9
- daltons lov: 9
- standardmassefylde: 10
- gassers arbejde: 10
Ellære 11
- strømstyrke: 11
- kirchhoffs 1. lov: 11
- modstande: 11

Uddrag

Tyngdeaccelerationen: DK) g = 9,82 Normalstedet) g = 9,81
Gaskonstanten: R = 8,31 = 0,0831 = 0,0821
Plancks konstant: h =
Lysets hastighed: c =
Varmeækvivalenten: 1 cal = 4,1855 J
Absolutte nulpunkt: t0 = - 273,15 C T0 = 0 K
Normalatmosfære: p0 = 1 atm p0 = 1,013 bar
Absolutte volumen: V0 = 22,4 L
Elementarladningen:... Køb adgang for at læse mere

Formler - Noter i Fysik C

[27]
Bedømmelser
 • 08-11-2017
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Dårlig, da den ikke indeholder beskrivelser. Men derudover god oversigt over formlerne.
 • 13-06-2006
  ganske udemærkede notater, bemærk at det kun drejer sig om formler
 • 20-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God oversigt, ikke meget forklaring
 • 01-04-2016
  Perfekt, den har det hele!