Fossile brændstoffer | Talepapir | NF

  • HF 1. år
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Ingen givet
  • 6
  • 1713
  • PDF

Fossile brændstoffer | Talepapir | NF

Talepapirer lavet i Naturvidenskabelig fagruppe i fagene Geografi C, Kemi C og Biologi C, som omhandler fordele og ulemper ved fossile brændstoffer og alternative energikilder. Talepapiret besvarer grundlæggende spørgsmål omkring fossile brændstoffer,og redegør for hvilke alternativer der findes.

Indhold

1: Hvad er fossile brændstoffer?
2: Hvordan produceres fossile brændstoffer?
3: Hvilke konsekvenser har afbrænding af fossile brændstoffer for klimaet?
4: Hvilke alternativer har vi til de fossile brændstoffer?
5: Hvordan producers alternativerne biodiesel og bioethanol?
6: Hvilken betydning har alternativerne for klimaet?
7: Er de alternative energier bæredygtige?
8: Konklusion
9: Litteraturliste

Uddrag

3: Hvilke konsekvenser har afbrænding af fossile brændstoffer for klimaet?
Problemet opstår når man henter fossile brændstoffer fra lithosfæren og forbrænder dem så de frigives i atmosfæren. På den måde tilføres der kulstof som har ligget i jorden i millioner af år og som derfor ikke har været med i det nuværende kredsløb mellem atmosfæren og biosfæren og derved bidrager det til drivhuseffekten. Dette kaldes Kulstofkredsløbet, som her på jorden konstant og i balance. Det opdeles i 4 grupper:
1. Biosfæren (plante masse)
2. hydrosfæren (i vandet)
3. lithosfæren (jordskorpen)
4. atmosfæren (luften).

Drivhuseffekten i sig selv er ikke farlig for hvis ikke den eksisterede ville man få en 33 0C lavere gennemsnits temperatur. Den finder sted i den nedre del af stratosfæren (10-18 km). Det der er farlig er koncentrationen af den. Det er her CO2 kommer ind for det bidrager til en højere koncentration. Det er sådan at solens kortbølge indstrålingsenergi trænger nemmere igennem atmosfæren og ned til jorden hvor varmen absorberes og laves om til langbølge udstrålingsenergi og kastes tilbage mod verdensrummet. Men langbølgerne har svært ved at trænge igennem og noget af det reflekteres tilbage til overfladen og derved opvarmes jorden mere. Dette giver en forskydning af klimabælter, og den biosfære vi kender i dag
Solens kortbølge indstråling til jorden, skal være den samme som jordens langbølge udstråling til ... Køb adgang for at læse mere

Fossile brændstoffer | Talepapir | NF

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.