"Forskellen på katolsk og protestantisk tro" af Kirsten Kjærulff

  • STX 3.g
  • Religion C
  • Ingen givet
  • 4
  • 1519
  • Word2003

Noter: "Forskellen på katolsk og protestantisk tro" af Kirsten Kjærulff

Noter om forskellen på katolsk og protestantisk tro med udgangspunkt i svarartiklen "Forskelle mellem katolsk og protestantisk tro" af Kirsten Kjærulff.

Uddrag

Hvad betyder:
Holistisk: er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, som lægger vægt på at betragte fænomener som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele. Det er blevet moderne at snakke om holisme i forbindelse med menneskesynet, især i forbindelse med sundhed.

Relativisme: Ingen mennesker er ens, derfor er der heller ikke nogen der ser ting på den samme måde og heller ingen der opfatter forskellige ting ens. Der findes ikke nogen overordnet sandhed, fordi vi alle samme ser tingene fra forskellige perspektiver.

Subjektivisme: Filosofisk anskuelse, der hævder at al erkendelse er subjektiv. Dvs. at det er umuligt for individet at anskue noget objektivt.

Gnosticisme: en række religiøse-filosofiske bevægelser i Middelhavsområdet med fællespræg i de første århundreder e. Kr. En blanding af kristendom og orientalsk og græsk religion hvis grundtanke var modsætningen mellem ånd og materie. Udgik sandsynligvis fra de urgamle orientalsk-hellenistiske mysterier og spredte sig over middelhavslandene... Køb adgang for at læse mere

"Forskellen på katolsk og protestantisk tro" af Kirsten Kjærulff

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.