Forfattere, der vil skabe forandring

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Dansk A
  • Ingen givet
  • 3
  • 1523
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Forfattere, der vil skabe forandring

Her er Studienets eksempelbesvarelse af Opgave 3 i vejledende opgavesæt 1 til Dansk A på STX fra august 2018.

Læs også vores analysehjælp til Sara Omars nytårstale.

Vi besvarer følgende opgaveformulering:

Opgave 3
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger tekster af forfattere, der vil skabe forandring.

I din artikel skal du analysere og fortolke Sara Omars nytårstale (tekst 3a og 3b) og forordet til Ludermanifestet (tekst 3c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

- At analysere og fortolke de virkemidler, skribenterne anvender for at underbygge og styrke deres synspunkter, herunder hvordan Sara Omar i filmklippet (3b) udtrykker sig vha. fx stemmeføring og kropssprog.
- At sammenligne, hvordan skribenterne anvender hhv. nytårstalen og manifestet som genrer til at skabe forandring.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Studienets kommentar

Se også vores vejledning til analyserende artikel!

Uddrag

...
”Ludermanifestet” argumenterer for en normændring i samfundet, der skal sætte seksuelt aktive kvinder fri af fordømmelse, konkret ved at ændre forståelsen af ordet 'luder', så det ikke længere kan bruges til udskamning. Teksten starter med at fastslå de tre forfatteres etos: ”Vi har alle tre været unge i Danmark.” (l. 1). Igennem teksten bruger de løbende etos, fx med formuleringer som ”får vi ofte at vide” (l. 24). Etos bliver markeret sprogligt med gentagelser, fx i ”X var en luder, da” (l. 10-12), som gentages for hver forfatter og slutter med varianten ”vi var alle sammen ludere, da” (l. 13). På den måde understreges det, at der er tale om personlige erfaringer, som er gennemgående for de tre unge kvinder. Men forfatterne bringer faktisk allerede sig selv i spil på bogens omslag, hvor de tre er afbilledet i undertøj i forskellige poseringer, som understreger deres selvtillid og selvbevidsthed som seksuelle væsener.

Logos fylder også meget som appelform i teksten. Fx kommer forfatterne med en række faktuelle oplysninger, som skal vise, at der endnu ikke er opnået ligestilling: ”Til dette kunne vi komme med faktuelle svar, såsom […]” (l. 35). Interessant nok undsiger de deres egne fakta med formuleringen ”Til dette kunne vi komme”. Forfatterne siger altså, at de ikke vil komme med dette svar, men samtidigt giver de det i stedet for helt at undlade det. De vil ikke stå ved deres egen brug af tørre logos-baserede argumenter, men de har alligevel medtaget oplysningerne, hvorved det ikke kan undgås, at... Køb adgang for at læse mere

Forfattere, der vil skabe forandring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.