Forbrugets rolle for identitetsdannelse

  • STX 2.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 3
  • 750
  • PDF

Forbrugets rolle for identitetsdannelse

Diskussion i Samfundsfag A, som gik ud på at diskutere forbrugets rolle for identitetsdannelse i det senmoderne samfund. I denne diskussion skulle man anvende sociologisk teori til at vise de divergerende synspunkter for forbrugets rolle.

Diskussionen tager udgangspunkt i et uddrag af en artikel skrevet af Lasse Lavrsen i Information "Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” fra 1. februar 2008.

Endvidere benyttes en figur over udviklingen i privatforbruget pr. person mellem 1966 og 2008. Den er en del af "Forbrugeren i Forandring" fra Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg, oktober 2011.

Lærers kommentar

Fin indledning.
Godt brug af Honneth i forhold til de solidariske sfære, dog lidt selektivt brug af teorien.
Rigtig god forståelse for Bourdieus begreber og anvendelse af disse i forhold til identitetsdannelse.
Udmærket konklusion hvor pointer opsummeres.

Uddrag

Det senmoderne samfund kan defineres som en tid med enorm forandringshastighed, aftraditionalisering og individualisering. Individets dannelse har i stor grad forandret sig. Det senmoderne samfunds generation er blevet en narcissistisk generation, hvor det ikke handler om at finde sig selv, men snarere blot at passe ind i samfundet. Dette udtrykker Lars Lavrsen, med brug af citater fra professor i psykologi Svend Brinkmann, i bilag 1 ”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” Det centrale i problemformuleringen er forbrugets betydning for identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Dette vil blive diskuteret ved brug af sociologisk teori. Til sidst opsummeres de divergerende holdninger i en sammenfattende konklusion.

Bilaget påpeger en udpræget negativ holdning til den udvikling, der gør sig gældende for sammenhængen mellem unges identitetsdannelse og forbrug. Noget af det første... Køb adgang for at læse mere

Forbrugets rolle for identitetsdannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.