Forbrug | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 2
 • 778
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Forbrug | Fællesdel | Samfundsfag A

Besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Forbrug" fra maj 2013. Opgaveformuleringen på opgaverne lød:

1a. Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning imod ”den nye protektionisme”, som det kommer til udtryk i citatet nedenfor.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre i udviklingen i danskernes forbrug, som kan udledes af figur 1. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

I ”Fra en fejlslagen vækstøkonomi til en steady state økonomi” (februar 2010) argumenterer professor emeritus Herman Daly for, at vi skal bevæge os væk fra frihandel, fri kapitalmobilitet og globalisering. Formålet er at sikre en ”afbalanceret og retfærdig” økonomi ved at indføre takster og afgifter, således at nationale virksomheder beskyttes mod konkurrence fra udenlandske virksomheder, der ikke tager hensyn til miljø eller sociale omkostninger. Imidlertid er begrænsninger på frihandlen hverken den rette løsning i forhold til at beskytte miljøet eller i forhold til at mindske sociale omkostninger...

---

Hypotese 1

Udgifterne til medicin vokser, fordi velstanden stiger.

Begrundelse

Når folk bliver rigere, får de markant øgede forventninger til, hvad sundhedsvæsenet skal levere. Rigere mennesker har økonomisk overskud til at fokusere på et godt helbred og vil derfor bruge forholdsvist flere penge på deres helbred. Det store fokus på helbred blandt velstående befolkninger betyder, at medicinalvirksomheder har et incitament til at udvikle nye dyre typer medicin. I takt med at samfundet bliver rigere, vil medicin og andre sundhedsydelser altså udgøre ... Køb adgang for at læse mere

Forbrug | Fællesdel | Samfundsfag A

[6]
Bedømmelser
 • 14-05-2015
  God opgave, den giver hvad man skal bruge af hjælp
 • 23-04-2015
  fint. Hypoteserne er dog ikke opstillede rigtigt.
 • 31-08-2015
  Godt og brugbart ....
 • 15-02-2015
  goooooooooooooooooood