SRP: Folkedrab i Rwanda | Historie A og Matematik A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 10
  • 28
  • 7444
  • PDF

SRP: Folkedrab i Rwanda | Historie A og Matematik A

Her kan du se et Studieretningsprojekt (SRP) om folkedrabet i Rwanda i 1994.

SRP'et er skrevet i Historie og Matematik og centrerer dels om befolkningsudviklingen med opstilling af en diffrentialligning, der beskriver befolkningstilvæksten og dels en personlig vinkel på folkemordet med udgangspunkt i Umugwaneza Angelique m.fl.: "Rwandas børn" fra 2008.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Hvad er et folkedrab?
Rwandas Historie
Rwanda som koloni
Gruppeopdeling
Hutuerne tager magten
Folkedrabet
Præsidenten dræbes.
Nedslagtningen af Tutsier
Konsekvenser
Befolkningsudviklingen
Differentialligninger
Definition
Eksempler på differentialligninger
Ekspotentiel vækst
Forskudt ekspotentiel vækst
Analyse af Rwandas befolkningstal
Frem mod folkedrabet
Under folkedrabet
Efter folkedrabet
Menneskelige konsekvenser
Konsekvenser for det enkelte menneske
Rwanda i dag
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Atikler
Andet

Uddrag

Et folkedrab er, når en gruppe mennesker udslættets eller forulempes på bagrund af deres race eller religion. Ordet er oversat fra det engelske ord genocide, som stammer fra græsk og betyder racedrab. Der er i det 20 århundrede set flere eksempler på folkedrab, her kan bl.a. henvises til jødeudryddelsen under anden verdenskrig. Netop denne udryddelse har ført til, at FN har lavet en folkedrabskonvention i 1948, der fastslår, hvad folkedrab er, og hvordan folkedrab skal straffes. FN definerer folkedrab som et forsøg på helt eller delvist at udslette etniske grupper, nationale grupper, racemæssige grupper eller religiøse grupper. Ydermere understreger konventionen, at folkedrab ikke kun er at dræbe gruppen, men også hvis gruppen skades fysisk eller psykisk, hvis gruppen forhindres i at få børn, eller hvis levevilkårene for gruppen forringes så meget, at det fører til mere eller mindre udslettelse af gruppen. Et eksempel på dette blev set i Rwanda i 1994, hvor den ene befolkningsgruppe hutuerne slog den anden gruppe tutsierne ihjel.

Rwanda var i perioden 1884-1962 styret af kolonimagter. Som mange andre afrikanske lande var Rwanda en koloni for europæerne, som prægede og udnyttede landet. Først var Rwanda styret af Tyskland. Tyskerne styrede Rwanda ved hjælp af deres eget system, som var meget velfungerende. Men da de tabte 1. verdenskrig, blev kolonien overtaget af belgierne i 1919. Belgien mente ikke, at Rwandas styre var godt nok og overtog derfor. De indførte fransk som administrationssprog, udbredte den katolske tro og inddelte befolkningen i grupper... Køb adgang for at læse mere

SRP: Folkedrab i Rwanda | Historie A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.