Finanskrise | DIO synopsis

Finanskrise | DIO synopsis

DIO synopsis om finanskrisen. Der er blevet valgt International Økonomi A og Samtidshistorie B som fag.

I synopsen bliver der redegjort for forløbet op til finanskrisen og analyseret årsagerne til krisen samt analyse af den vedlagte historiske kilde "Ron Paul at Financial Services Hearing 7/10/08".

Problemformulering
Jeg vil redegøre for forløbet op til finanskrisen.
Jeg vil analysere årsagerne til krisen, i den sammenhæng vil jeg analysere vedlagte kilde.
Jeg vil vurdere, hvilke foranstaltninger der burde være anvendt for at undgå den global finanskrise

Lærers kommentar

Rigtig god forståelse og analyse af krisen og vedlagte kilde. Du mangler vurderingen i synopsen hvilket trækker ned. Man kan ikke undlade vurderingen i en synopsis.

Elevens kommentar

Mindske analysen af den vedlagte kilde og gøre plads til vurderingen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Fag og metoder 2
Redegørelse af forløbet op til finanskrisen 3
Analyse af årsagerne til krisen. Samt analyse af kilde 4
Analyse af kilde - https://www.youtube.com/watch?v=Ritv_YrCJak 4
Vurdering af hvilke foranstaltninger der burde være anvendt for at undgå den global finanskrise 6
Litteraturliste 7
Artikler 7
Bøger 7
Film 7

Uddrag

Indledning
I 2008 ramte finanskrisen USA hvorefter det hurtigt blev globalt. Det var konkursbegæringen af Lehman Brothers som for alvor satte eskalationen i gang. Den amerikanske regeringen lod Lehman Brothers gå konkurs, uvidende omkring eftervirkningerne. Det var en amerikansk politik som var meget påvirket af monetarisme. Der var en tro omkring at markedet var selvregulerende og at globaliseringen ikke havde negative aspekter.
I DIO forløbet har jeg valgt, at arbejde med finanskrisen. Dette er grundet i en stor interesse inden for økonomi. Udover det for at undersøge hvordan den amerikanske regering handlede og hvordan de burde have reageret.
I analysen vil der gennemgående være fokus på den amerikanske del af finanskrisen.

Fag og metoder
Jeg har i Det Internationale Område skrevet i international økonomi og samtidshistorie. Fagene har suppleret hinanden ved gennem min historiske kilde har jeg fået kendskab til hvordan den amerikanske regering har reageret og hvilken situation de befandt sig i.
Jeg har været meget kildekritisk med min empiri hvor mine kilder overordnet har haft en kritisk synspunkt.
Jeg har fulgt Blooms taksonomiske trappe hvor jeg først har redegjort for forløbet op til krisen. Derefter har jeg analyseret årsagerne til krisen samt kilden. Til slut har jeg vurderet hvilke foranstaltninger der burde være anvendt for at undgå finanskrisen... Køb adgang for at læse mere

Finanskrise | DIO synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.