Feltundersøgelse om stress hos gymnasieelever | Psykologi B

  • STX 3.g
  • Psykologi B
  • 10
  • 21
  • 5097
  • PDF

Feltundersøgelse om stress hos gymnasieelever | Psykologi B

Feltundersøgelse i Psykologi B om stress hos gymnasieelever. Dette er undersøgt vha. spørgeskemaundersøgelser på 2 gymnasier.

Problemformuleringen blev udarbejdet som en del af opgaven og lyder som følger:

Stress er et udbredt fænomen og vi vil derfor i denne opgave undersøge hvorvidt dette også gør sig gældende på danske gymnasier. Dette vil blive gjort med kvantitativt data udfra pensum og viden indenfor området.

Lærers kommentar

I har problemer med at forstå pointsystemet

Indhold

Indledning S.3
Metoder S.4
Redegørelse . S.4
Analyse S.8
Diskussion S.12
Fejlkilder S.14
Konklusion S.15
Kildehenvisning S.16
Bilag . S.17

Uddrag

Indledning

Stress er et alment fænomen, og ses mange steder i mange aldersgrupper i det danske samfund. Stress på arbejdsmarkedet bliver jævnligt nævnt i medierne. Et andet emne som periodevis bliver fremstillet, er at danske skoleelever skal være bedre, end de er nu, om det er universitetet eller gymnasiet, så skal niveauet være højere.

Men hvor stresset er gymnasieelever når det kommer til stykket? Overhovedet ikke stresset, meget stresset eller noget midt imellem?

Denne opgave er baseret på en stressundersøgelse, for at undersøge hvor stressede danske gymnasieelever i virkeligheden er. Opgaven vil redegøre for stress-undersøgelsen, den psykologiske teori og sammenkoble de to dele i en analytisk del. Derudover vil indholdet blive diskuteret og vurderet. Slutteligt vil der blive konkluderet på opgaven og dens indhold.

Metoder:
Vi har brugt den kvantitative metode. Den er blevet benyttet, til at indsamle data gennem et spørgeskema. Ved en generel indsamling har vi søgt efter at skabe noget generaliserende omkring stress. Under det kvantitative er tværsnitsundersøgelsen formen også blevet anvendt gennem en kvalificeret målgruppe af gymnasieelever har været testpersoner. Derudover har opgaven i gennem fortolkning af de indsamlede data brugt Den hermeneutiske spiral... Køb adgang for at læse mere

Feltundersøgelse om stress hos gymnasieelever | Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.