Feltundersøgelse om Facebooks påvirkning på elevers indlæringsevne

  • STX 3.g
  • Psykologi B
  • 10
  • 9
  • 1363
  • PDF

Feltundersøgelse om Facebooks påvirkning på elevers indlæringsevne

Feltundersøgelse lavet i Psykologi B om hvordan Facebook kan påvirke elevers indlæringsevne.

Rapporten undersøger og besvarer hvordan Facebook påvirker elevers evne til at huske og lære.

Rapporten omhandler forskellige psykologiske teorier heriblandt: Hukommelse, kognitionspsykologi, indlæringsevne og det senmoderne samfunds udfordringer

Lærers kommentar

Super god og velstruktureret opgave. Stor engagement ved forsøgsudvikling og forsøgsudførelse. Der mangler en smule om forsøgets reabilitet og validitet, men udover dette er det en fremragende opgave.

Elevens kommentar

Der mangler en smule om forsøgets reabilitet og validitet, hvis dette havde været inkluderet havde opgaven været endnu bedre.

Indhold

Introduktion 2
Undersøgelsens design og udførelse
Resultater og analyse 3
Diskussion og selvkritik 4
Konklusion
Fejlkilder 5
Litteraturliste 6
Bilag

Uddrag

Titel

I denne rapport vil vi forsøge at påvise hvordan facebook agerer som en stressfaktor samt en væsentlig distraktion. Vi vil undersøge, hvordan det sociale medies direkte og indirekte påvirkning har en effekt på både individets hukommelse og opmærksomhed. Metodisk har vi, i forbindelse med at vi har arbejdet med tal-data, primært taget brug af den kvantitative metode. Dog kommer den kvalitative metode til udtryk i form af vores observationer samt fortolkningen af indsamlet data.

Introduktion

I gruppen opstillede vi en hypotese der lød på, at de testpersoner, der blev påvirket både direkte og indirekte af facebook, ville klare sig dårligere i læsetesten, end dem der slet ikke blev påvirket af det sociale medie. Denne hypotese har vi opstillet på baggrund af teorier om blandt andet OSN og om overstimulerende effekt fra ydre faktorer. Det er vist, at en overstimulation af ens sanser har en negativ effekt på personens koncentrations- og indlæringsevne samt hukommelse. I dette forsøg har vi altså prøvet at skubbe testpersonen udover OSN-punktet og føre personen videre til en stresset situation... Køb adgang for at læse mere

Feltundersøgelse om Facebooks påvirkning på elevers indlæringsevne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.