Fællesdel + Delopgave C | Samfundsfag A 26. maj 2016

5 5 5 5 5 5 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Samfundsfag A

Karakter

Ingen givet

Antal sider

7

Antal ord

2417

Filformat

PDF

Fællesdel + Delopgave C | Samfundsfag A 26. maj 2016

Besvarelse af den skriftlige eksamensopgave i Samfundsfag A fra 26. maj 2016 med titlen "Pisk eller gulerod".

Udover fællesdelen, er Delopgave C om "Sundhed i Danmark" besvaret.

Indhold
1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem BNP pr. indbygger og gennem-snitlig levealder i udvalgte europæiske lande? Du skal anvende viden om BNP pr. indbygger.

1b. Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning imod Pernille Skippers synspunkter, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.

Delopgave C
Sundhed i Danmark

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om danskernes sundhed. Under-søgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

3. Diskutér, hvorvidt det er muligt ad statslig vej at sikre adfærdsændringer i Danmark med hanblik på at øge den generelle sundhedstilstand. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende sociologisk teori.

Uddrag
Delopgave C
Sundhed i Danmark
2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om danskernes sundhed. Under-søgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Følgende opgave undersøger forskellige parametre i danskernes sundhed. Undersøgelsernes resultater er fordelt på alder, beskæftigelse og uddannelse, og undersøger blandt andet stressniveau, rygning, alkoholproblemer og fysisk helbred. Bilaget består af to tabeller og to figurer, som løbende bliver inddraget efter relevans.

Det viser sig, at der er en del sammenhæng mellem beskæftigelse og generel sundhed hos danskerne. På tabel 1 ses det, at de personer med lavest uddannelse, altså grundskolen, er dem med det sammenlagt dårligste helbred. Her 60,9% overvægtige, mens 35,9% af perso-nerne med en lang videregående uddannelse er overvægtige. Ligeledes er det også denne gruppe der ryger mest. 26,2% af personerne med en grundskole som uddannelse ryger dag-ligt, mens kun 7,1% af personerne med en lang videregående uddannelse dagligt tager en smøg. Nogenlunde ens ser det ud med det fysiske helbred for denne gruppe, mens stressni-veauet ligger på 24,4%. Desuden er kvinderne generelt mere stressede en mænd, for hele ... [læs mere nu]