Fældning af regnskov | Rapport | Naturgeografi B

  • STX 2.g
  • Naturgeografi B
  • 7
  • 3
  • 877
  • PDF

Fældning af regnskov | Rapport | Naturgeografi B

Rapport i Naturgeografi B, indeholder en redegørelse over årsagerne til fældning af regnskov. Derudover undersøger rapporten fattigdom i regnskoven, dyrkning af jorden i regnskoven, og hvordan man kan udnytte regnskoven bæredygtigt.

Indhold

Fældning af regnskov
Fattigdom
Landbrug
Tømmer
Udvikling af landbrug- og skovarealer
Bæredygtig regnskov

Uddrag

Verdens regnskove fældes i store mængder, og det er faktisk så slemt, at regnskovene er gået fra at dække 13% af jordens areal i starten af det 20. århundrede, til at dække kun 6% af jordens areal i 2009. Regnskovene er gennem mange år blevet udnyttet på en sådan måde, at der fældes mere end der plan-tes, hvilket ikke er bæredygtigt. Men hvad er årsagerne til, at regnskoven fældes?
...
Landbrugsdrift er generelt den største årsag til skovrydning. På grund af befolkningstilvæksten i de lande hvor regnskovene vokser og den stigende velfærd i hele verden, bliver efterspørgslen på fødevarer større. Specielt kød har fået stigende efterspørgsel og derfor ryddes mange af skovarealerne og bruges i stedet til græsningsarealer for kvæg.
...
Som man kan se på de to nedenstående billeder, er der sket en udvikling både i Danmark og på Sri Lan-ka, når det kommer til skov- og landbrugsareal. Fra 1990 til 2013 er landbrugsarealet på Sri Lanka steget fra 37,2% til 43,6%, mens skovarealet er faldet. Det modsatte er sket i Danmark, men ændringen her er ikke nær så stor. Dansk landbrugsareal er faldet 65,7% til 61,4%, mens skovarealet er steget fra 12,8% til 14,1%.
...
Regnskoven er i mange år blevet udnyttet bæredygtigt. De oprindelige folk i regnskoven har udnyttet skoven med den metode der kaldes flyttemarksbrug. Man rydder små arealer i skoven og dyrker dem, hvorefter man flytter til et nyt areal, inden jorden når at blive udpint. På den måde kan arealerne med naturens kraft genetableres og de er dermed ikke fuldstændig udpinte efterfølgende.
... Køb adgang for at læse mere

Fældning af regnskov | Rapport | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.