Exoplaneter | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Fysik A, Matematik A)
  • 10
  • 27
  • 6278
  • PDF

Exoplaneter | SRP

Dette studieretningsprojekt i Matematik A og Fysik A handler om exoplaneter og Keplers tre love om planeters bevægelse.

Opgaven gør rede for keglesnit med fokus på ellipsen, herunder ellipsen som keglesnit, ellipsens excentricitet samt beviset for ellipsens ligning. Herefter gives et overblik over Keplers tre love, som beskriver planeternes bevægelser herunder ellipser som planetbane.

Der beskrives nogle indirekte metoder til at detektere exoplaneter, og hvordan man kan bestemme afstanden til dem. Data for Kepler-4b behandles, som er fundet af Kepler-satellitten, der benytter en af de indirekte detekteringsmetoder. Der vil til sidst vurderes det, om der findes liv på andre planeter end vores og om det er muligt for os at finde liv på jordlignende planeter.

Lærers kommentar

Velformuleret og velskrevet - Ingen decideret fejl, men den kunne godt være mere dybdegående nogle steder

Elevens kommentar

Jeg ville forklare de formler jeg havde i benyttet i databehandlingen mere.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Universets historie
Keglesnit
Ellipsen som keglesnit
Ellipsens excentricitet
Ellipsens ligning
To-legemeproblemet
Kepler
Keplers 1. lov
Keplers 2. lov
Keplers 3. lov
Newton
Gravitationsloven
Detekteringsmetoder
Astrometri
Radialhastighedsmetoden
Passagemetoden
Mikrolinse-metoden
Afstandsbestemmelse
Parallakse
Cepheide
Kepler-4b
Liv i rummet
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Hjemmesider
Bilag

Uddrag

Keglesnit
Hvis man i rummet har to linjer som skærer hinanden omkring en vinkelhalveringslinje, også kaldet keglens akse, vil man få en dobbelt rotationskegle. Keglens overflade kan skæres med en plan, og danne en vinkel fra plan til keglens akse. Denne vinkel v kan enten være 90 grader eller større, lig med eller mindre end den halve toppunktsvinkel α. Hvis vinklen er 90 grader, vil der fremkomme en cirkel, hvis vinklen er større end α vil der fremkomme end ellipse, hvis vinklen er lig med α vil... Køb adgang for at læse mere

Exoplaneter | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.