Evalueringsopgave | NF | Kan nedsættelse af danskernes kødforbrug påvirke klimaet?

  • HF 1. år
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Ingen givet
  • 6
  • 821
  • PDF

Evalueringsopgave | NF | Kan nedsættelse af danskernes kødforbrug påvirke klimaet?

Evalueringsopgave i den Naturvidenskabelige faggruppe, som handler om kødforbrug og klimaet.

Problemformulering

Kan nedsættelse af danskernes kødforbrug påvirke klimaet?

Problemstillinger

1. Hvor stort er danskernes kødforbrug og er det muligt at nedsætte forbruget?
2. Hvilken betydning har kødforbruget for udledning af drivhusgasser?
3. Hvilken sammenhæng er der mellem udledning af drivhusgasser og klima?

Hvis du har brug for mere hjælp til din evalueringsopgave i NF, så se Studienets:

Evalueringsopgave i NF | Vejledning

Lærers kommentar

Mine lærere var mere end tilfredse af både min problemformulering, opgave og de figurer/modeller jeg valgte at inddrage. Desuden var censor til eksamen meget skeptisk omkring emnet i starten, jeg fik ham dog overtalt via. min fremlæggelse af disposition at, man kan gøre noget godt for klimaet ved at nedsætte kødforbruget.

Elevens kommentar

Man behøver måske ikke ligeså mange figurer/modeller som jeg havde valgt til sin egen eksamens disposition, da tiden går rigtig stærkt og man helst skal fordybe sig nok til at, det er forståeligt med alle figurerne.

Jeg fik 10 til eksamen.

Indhold

Indledning
Fremgangsmåde
Hvor stort er danskernes kødforbrug og er det muligt at nedsætte forbruget?
Delkonklusion
Hvilken betydning har kødforbruget for udledning af drivhusgasser?
Delkonklusion
Hvilken sammenhæng er der mellem udledning af drivhusgasser og klima?
Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Danskernes kødforbrug og global opvarmning/klima er et meget populært og omdiskuteret emne i Danmark. Jeg har valgt at danne en parallel mellem disse to emner og undersøge hvor højt danskernes kødforbrug egentlig er, og hvilken påvirkning forbruget har på klimaet.

Fremgangsmåde:
Problemformuleringen i denne evalueringsopgave er lavet i samarbejde med Asta og Sabrina.
Jeg har brugt mine grundbøger i kemi, biologi og e-bogen naturgeografi. Desuden har jeg hentet en del viden fra internettet og benyttet mig af nogle grafer/diagrammer herfra. Denne evalueringsopgave er ikke en meget detaljeret opgave når det gælder global opvarmning, dog er opgaven tænkt således at, den kan give et godt indblik i hvordan forholdet mellem kødforbrug og klima er... Køb adgang for at læse mere

Evalueringsopgave | NF | Kan nedsættelse af danskernes kødforbrug påvirke klimaet?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.