Españoles «sin papeles» en busca del sueño americano

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Spansk A
 • 12
 • 18
 • 7645
 • PDF

Opgavehjælp: Españoles «sin papeles» en busca del sueño americano

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Españoles «sin papeles» en busca del sueño americano". Det er titlen på typeopgave 1 til digitaleksamen for Spansk A på STX fra august 2014. Det handler om unge spaniere, der har valgt at emigrere til andre lande grundet den økonomiske krise.

Opgavehjælpen indeholder først vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om en tekst ved samme navn som opgavesættet. Ud over at besvare spørgsmålene hjælper vi dig til, hvordan du bedst selv besvarer hver enkelt type af opgave. Derefter gennemgår vi teksterne "Españoles «sin papeles» en busca del sueño americano", "Aumenta un 8% el número de españoles que sale a estudiar al extranjero" (Tekst A), "Inmigración masiva en Noruega" (Tekst B) og Tekst C, der er en række billeder. Vores vejledning indeholder også hjælp til, hvordan du kan inddrage teksterne i delprøve 2. Til sidst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive en artikel. Vores første besvarelse inddrager teksten fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Det gør vi for at du kan se eksempler på to besvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale, og samtidig opfylder kravene fra opgaveformuleringen.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Españoles «sin papeles» en busca del sueño americano" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge (1,2,3, etc.)
5. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
6. Marker det rigtige svar
7. Sandt eller falsk?
8. Forbind højre og venstre spalte, så sætninger er korrekte
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med definitionerne i højre spalte
10. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte
11. Vælg det rigtige af de fremhævede ord
12. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
13. Kig på billedet og gør sætningerne færdige
14. Historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger på spansk i futurum (nær fremtid)

Delprøve 2:
Skriv en artikel om de unge spanieres økonomiske situation i dag, og det de gør for at løse deres problemer med at finde arbejde. Du skal inddrage teksten fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne A, B og C. Besvarelsen skal fylde ca. 300 ord. Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord. Ordene skal anvendes i den form, de står her, undtagen verberne, der står i infinitiv og skal bruges i en bøjet form i gerundium (udvidet nutid), imperfektum, (lang datid) og præsens (nutid). Marker ordene i din tekst.

universitarios -­‐ desempleados – considerablemente – sólo – aprender – les – preparados – entre -­‐ agradable – trabajar – mejorar – verde – estar – desesperada -­‐ inmigrante

Españoles «sin papeles» en busca del sueño americano

[3]
Bedømmelser
 • 28-08-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Der mangler noget til opgave 11, delprøve 1, men ellers en god opgave
  Hej. Der manglede rigtigt nok en lille forklaring i opgave 11. Den har vi nu tilføjet. Tak fordi du gjorde os opmærksom på det. Vh, Jeppe/Studienet.dk
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 15-01-2017
  Rigtig god og besvarende opgave.
 • 11-12-2016
  God besvarelse af opgaven !