Basal spansk | Grammatik og begynderemner | Spansk A

 • STX 3.g
 • Spansk A
 • Ingen givet
 • 15
 • 2479
 • Word2007

Noter: Basal spansk | Grammatik og begynderemner | Spansk A

Denne opgave er en samling af noter til vigtige grammatiske emner og lignende for Spansk A. Opgaven indeholder for eksempel gloser, eksempler på sætninger, bøjning af verber og adjektiver og andre opgaver. Noterne er gode at bruge som oversigt over de vigtigste emner, der har med det sproglige aspekt af spanskundervisningen at gøre. Noterne er taget af en elev i 3.g, der har Spansk A.

Indhold

- Bøjningsskema
- Basale gloser
- Klokken
- Ejefald
- Nær fremtid
- Skal/have to
- Tal
- At bande på spansk
- Denne/dette
- Han og hunkøn
- Trykreglerne
- Regelmæssige/diftongerende verber
- Farver
- Adjektiver
- Førnutid
- Påpegende stedord
- At ville/ønske
- Navegación
- Ejestedord
- Fortæl om din dag
- 'A' foran genstandsled når direkte objekt er person
- Gerundium/lang tillægsform
- Personlige pronominer
- Akkusativobjekt
- Dativobjekt
- Pronominalisering af genstandsled
- Datiderne på spansk
- Konjunktiv
- Gustar
- Konditionalis
- Futurum/fremtid
- Pluskvamperfektum - Før datid

Basal spansk | Grammatik og begynderemner | Spansk A

[3]
Bedømmelser
 • 13-06-2017
  Givet af 1.g'er på STX
  Ok noter, havde håbet på lidt mere end jeg fik, men udmærket.
 • 24-04-2014
  den er udmærket, mangler lidt omkring..
 • 16-05-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Virkelig brugbare noter.