Erhvervsudvikling i forskellige lande | Naturgeografi

  • STX 1.g
  • Naturgeografi C
  • 7
  • 4
  • 1027
  • PDF

Erhvervsudvikling i forskellige lande | Naturgeografi

Her kan du læse en opgave i Naturgeografi som handler om erhvervsudvikling i forskellige lande.

Opgaven besvarer spørgsmål fra fra bogen "Alverdens Geografi" (s. 105-116) af Christian Friis Bach:

Lærers kommentar

Gode besvarelser og godt fagligt sprog, men for kort og overfladisk.

Indhold

Opgave A: Repetition
Opgave B: Sammenhængen mellem erhvervsudvikling og energiforbrug
Opgave C: Ervhervsstruktur i U-landene

Uddrag

-Hvad forstås ved produktivitet?

-Hvordan forandrer produktiviteten sig op igennem de 3 samfundsfaser?

-Redegør for sammenhængen mellem nedenstående figur (udviklingen i Danmarks energiforbrug) og fig 5.3 nederst i ”Alverdens s.108 (DK erhvervsudvikling).

-Med udgangspunkt den grå boks s.106-107 i ”Alverdens” fortæl da:
Hvad der forstås ved BNP pr indbygger
Hvad forstås ved PPP-BNP, og hvorfor beskriver dette mål bedre den økonomiske levestandard i landet?

- Analysér Tabel 1 (nedenstående) med henblik på forskelle mellem verdens lande i økonomisk udviklingsgrad - og ændringerne heri siden 2003!

- Angående tabel 2 (nedenstående):
Hvad fortæller denne figur om?
Analyser tabellen og forklar forskellen mellem Danmarks og Bangladesh' erhverv!
Danmark har nogenlunde ens produktivitet i alle 3 erhvervssektorer. Hvordan ses det i Dk tallene i tabel 2?
Der er produktivitetsforskelle mellem de 3 erhvervssektorer i Bangladesh. Prøv at forklare den erhvervsudvikling, som giver sådan nogle produktivitetsforskelle, som det ses i Bangladesh.
Prøv nu at inddrage Brasilien og fortæl hvordan Brasilien er forskellig fra både Danmark og Bangladesh. Forklar!

-Hvad fortæller fig. 5.7 i ”Alverdens” om forskelle i den økonomiske udviklingsgrad Ulandene imellem?... Køb adgang for at læse mere

Erhvervsudvikling i forskellige lande | Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.