Erhvervscase om Tivoli fra 2015

  • HHX 2. år
  • Erhvervscase
  • 10
  • 16
  • 4533
  • PDF

Synopsis: Erhvervscase om Tivoli fra 2015

Her finder du en synopsis om Tivoli i faget Erhvervscase, som indeholder alle standardområder, som er påkrævet i forbindelse med udarbejdelsen af en synopsis. Der bliver i synopsen set nærmere på følgende udfordringer:

- Manglende indtjening uden for højsæsonen og ved dårligt vejr
- Manglende muligheder for udvidelse
- Manglende indtjening om formiddagen
- Svært af tiltrække unge trods Fredagsrock

Synopsen er skrevet i december 2015.

Elevens kommentar

Der bør laves konsekvensberegninger til handlingsforslag.

Indhold

1. Afgrænsning og metode 2
1.2 Kildekritik 2
2. Virksomhedskarakteristik 2
3. Kritiske succesfaktorer 3
4. Virksomhedens udfordringer 3
4.1 Manglende indtjening uden for højsæsonen og ved dårligt vejr 3
4.2 Manglende mulighed for udvidelse 3
4.3 Manglende indtjening om formiddagen 4
4.4 Svært at tiltrække unge trods fredagsrock 4
5. Handlingsforslag til valgte udfordringer 4
5.1 Handlingsforslag 1 - 4
5.1.1 Konsekvens af handlingsforslag 1 - 5
5.2 Handlingsforslag 2 - 5
5.2.1 Konsekvens af handlingsforslag 2 - 5
5.3 Handlingsforslag 3 - 6
5.3.1 Konsekvens af handlingsforslag 3 - 6
6. Kildeliste 7
Bilag 1 – SWOT-opstilling 7
Bilag 2 – Parametersammensætning 8
Bilag 3 – Regnskabsanalyse 11

Uddrag

Afgrænsning og metode:
Materialevalget dækker over artikler, publikationer, hjemmesider, bøger og årsrapporter, og til baggrund for opgaven ligger således både kvalitative og kvantitative empiriske data. Datakilder vedlagt casen er blevet opdateret med tidssvarende kilder, for at sikre aktualiteten af de vurderede udfordringer og dertilhørende løsningsforslag. Der er endvidere anvendt generel afsætningsøkonomisk og virksomhedsøkonomisk teori samt modeller fra disse fag.
Regnskabsanalysen afgrænses til at omfatte nøgletal fra 2012 og frem, da det oprindelige materiale til casen ligeledes gik blot tre år tilbage.
Vi har desværre ikke mulighed for at tilgå nødvendig data til beregning af økonomiske konsekvenser som følge af handlingsforslagene, hvorfor vi afgrænser os fra dette.

4.1 Manglende indtjening uden for højsæsonen og ved dårligt vejr
Tivoli havde i 2014 åbent i kun 240 dage. Ud over den normale sommersæson, der spænder fra primo april til ultimo september, holdt de også åbent i julen og til Halloween. På trods af de udvidede sæsoner, er der manglende indtjening i store dele af året, hovedsageligt i forårsperioden.

4.2 Manglende mulighed for udvidelse
Tivoli er grundet den centrale placering i København meget begrænset på plads. Dette sikrer konstant fornyelse i forlystelser og andre tiltag, da der må tages stilling til hvorvidt hver enkelt forlystelse er rentabel. Hvis den ikke er, må den således vige pladsen for en ny forlystelse til den nye sæson. Det er dog en udfordring, at Tivoli trods økonomisk fremgang ikke har mulighed for geografisk at udvide haven. Endvidere skal Haven indhente godkendelser til nye byggerier og opførelser af forlystelser, hvilket sommetider kan være svært at få godkendt fra politisk side... Køb adgang for at læse mere

Erhvervscase om Tivoli fra 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Erhvervscase om Tivoli fra 2015.