Engelsk grammatik - en kort oversigt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Engelsk A og B
  • Ingen givet
  • 8
  • 3143
  • PDF

Engelsk grammatik - en kort oversigt

I denne guide kan du få et hurtigt overblik over de vigtigste regler indenfor engelsk grammatik - med særlig fokus på de områder, som ofte giver problemer for danskere. Du kan fx læse om kongruens, forskellen på adjektiver og adverbier og korrekt brug af bestemt artikel.

Denne engelsk grammatik i PDF er designet til at være printervenlig og overskuelig.

Studienets kommentar

Vi anbefaler, at du også læser vores store Engelsk Grammatik, som giver mere detaljeret information og flere eksempler.

Indhold

1. Verber (udsagnsord)
2. Substantiver (navneord)
3. Adjektiver og adverbier (tillægsord og biord)
4. Pronominer (stedord)
5. Artikler (kendeord)
6. Præpositioner (forholdsord)
7. Diverse

Uddrag

Kongruens

Kongruens betyder, at sætningens forskellige led skal ‘passe sammen' (kongruere). På engelsk er det særlig vigtigt at være opmærksom på kongruens, når man arbejder med verber i præsens (nutid). I denne tid har langt de fleste engelske verber nemlig en særlig form i 3. person ental, som slutter på -s:

- John eats cake.

NB: To be har som det eneste verbum også to former i præteritum (datid), så her skal du også tænke over kongruens. Was bruges ved 1. og 3. person ental, mens were bruges i alle andre situationer.

Vær særlig opmærksom på kongruens ved følgende situationer:

- Utællelige substantiver (navneord) er altid 3. person ental (information, news, furniture, advice, money, evidence…)

- Pronominer (stedord), som ender på -body/-one/-thing er altid 3. person ental (everybody, someone, nothing…)

- Visse substantiver er altid flertal (people, police, trousers, glasses, riches, surroundings…)

- Kollektiver (ord som family, group, team, band…) kan være enten 3. person ental eller flertal, afhængig af kontekst. Hvis ordet betegner en samlet gruppe fungerer det som 3. person ental, men hvis ordet betegner de enkelte medlemmer af gruppen, fungerer det som flertal.

- Ved relative pronominer (henførende stedord) som who, whom, which eller that skal du altid se på, hvad ordet fører tilbage til, for at bestemme kongruensen.
Ved foreløbigt subjekt (there) skal du altid se på sætningens egentlige subjekt for at bestemme kongruensen... Køb adgang for at læse mere

Engelsk grammatik - en kort oversigt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.