NF | Projekt om Energistrømme fra jordens indre

NF | Projekt om Energistrømme fra jordens indre

Projekt i Geografi C fra den Naturvidenskabelige Faggruppe, som omhandler geologi og energistrømme fra jordens indre.
Opgaven gennemgår jordens geologiske opbygning og processer på jorden, herunder de forskellige pladegrænser. Opgaven kommer desuden ind på udnyttelsen af geotermisk energi som en bæredygtig og miljøvenlig energikilde.

Indhold

1) Hvordan er Jordens geologiske opbygning?
2) Hvilke typer geologiske processer virker på Jorden? Og hvordan kan de geologiske processer
3) påvirke mennesker, der bor i nærheden af en pladegrænse?
4) Hvordan udnytter mennesket energistrømme fra Jordens indre?
5) Kan denne udnyttelse af energistrømme ske på en bæredygtig måde?

Uddrag

1) Hvordan er Jordens geologiske opbygning?
Jorden kan opdeles i 4 dele, indre kerne, ydre kerne, kappe, og jordskorpe. Det er svært at udforske jordens indre da vi på jorden maximalt har nået en bore dybde på 15km. Dog har vi bjergarter på jorden som er dannet for 100-200mio. år siden, så de kan fortælle os lidt. Ellers har vi seismiske bølger som kan midlertidig fortælle os om jordens indre.

For at lave en seismisk bølge bruger man f.eks. sprængstof, bølgen vil så blive sendt alle vegne som vist på billedet.
Strålerne vil vandre forskelligt alt efter hvordan bjergarten er, ændringerne i bjergarterne gør at bølgerne bliver reflekteret. Man kan se ud fra billedet at bølge D skal længere ned end f.eks. bølge A, og derfor bruger længere tid på at vandre. Mikrofonen kan så på den måde finde ud af hvor langt hvor de forskellige bjergarter er. Det samme metode olie selskaberne bruger når de skal lede efter olie. De har et skib som sender en kraftid lydbølge ned mod undergrunden. Og bag skibet har de en masse mikrofoner som optager lyden og derved kan kortlægge jordarter i dybet.

Vi har to forskellige typer jordskorper, der er oceanbundsskorpe, og kontinentskorpen. Kontinentskorpen består af forskellige bjergarter... Køb adgang for at læse mere

NF | Projekt om Energistrømme fra jordens indre

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.