Energiomsætning under kombination af aerobt og anaerobt arbejde

  • STX 2.g
  • Idræt B
  • 10
  • 6
  • 1211
  • PDF

Rapport: Energiomsætning under kombination af aerobt og anaerobt arbejde

Rapport i Idræt B om energiomsætning under kombination af aerobt og anerobt arbejde.

Rapporten beskriver forsøget, som er udført ud fra hypotesen:

- De to testpersoner skal udføre et arbejde på en ergometercykel, der i alt varer 15 minutter. Først et minuts opvarmning, derefter 7 minutters arbejde på 100 watts belastning. Herefter yderligere 7 minutters arbejde med 150 watts belastning. Vi formoder, at de første 2-3 minutter af arbejdet vil foregå under anaerob energiomsætning, hvorefter det overgår til aerob energiomsætning. Derfor vil pulsen være stigende i starten af arbejdet og derefter blive mere stabil. Dette vil gentage sig ved overgangen til 150 watts belastning.

Lærers kommentar

Rapporten er fin. Den er gennemarbejdet og I har forstået at vælge det relevante teoristof ud. Teorien er i øvrigt velforstået.
De noget sære udsving, der er i pulskurverne – mest hos Kim – kan selvfølgelig skyldes udstyr, men også at Kim lettere lod sig påvirke af omgivelserne.
Alt i alt: systematisk, klart formuleret og relevant.
Der er kun få mangler – fx at I i hypotesen mangler at omtale restitutionsfasen, som I derfor heller ikke har med i konklusionen.

Indhold

Hypotese
Materialer
Resultat
Diskussion
- Anaerob energiomsætning
- Aerob energiomsætning
- Restitutionsfasen
Konklusion

Uddrag

DISKUSSION: Kims puls under 100 W belastning er først stigende, indtil den når et moderat niveau i slutningen af 120'erne, dog afbrudt af et knæk i det 4. minut. Det første minut på 150 W kan man se en væsentlig forøgelse af pulsen, og den er igen stigende, til den når et niveau omkring 140-45. Kurven lider igen et knæk, dog i 5. minut. I restitutionsfasen daler pulsen hurtigt for Kim, hvorefter den stiger en smule, men holder et stabilt niveau i et par minutter, hvorefter den igen falder en smule og derefter bliver nogenlunde stabil i 80'erne.
Carls puls er stigende de første to minutter, hvorefter den er ret stabil i de resterende minutter af arbejdet på 100 W. Hans puls vokser ligesom Kims også væsentlig ved overgangen til 150 W, men når i løbet af tre minutter et nogenlunde stabilt niveau i slutningen af 140'erne og starten af 150'erne, indtil den i sidste minut stiger markant til 157. I restitutionsfasen falder pulsen tilsvarende drastisk ligesom i Kims tilfælde, hvorefter den stiger og holder et nogenlunde stabilt... Køb adgang for at læse mere

Energiomsætning under kombination af aerobt og anaerobt arbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.