Energi & omstilling | Teknologi eksamen 2014

  • HTX 3. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 71
  • 19658
  • PDF

Eksamensprojekt: Energi & omstilling | Teknologi eksamen 2014

Eksamensprojekt i Teknologi B 2014 om Omstilling.

Denne opgave handler om at fremstille et produkt til løsning af et bestemt problem ud fra det valgte emne ”Energi og omstilling”.

Rapporten er bygget op med en problemanalyse, problembehandling, produktudvikling og til sidst samfundskonsekvenser. Der bliver bl.a. beskrevet omkring problemet, dets årsager og konsekvenser, løsningsprodukter og dets konsekvenser for samfundet og miljøet. Heriblandt anvendes analyser og vurderinger af produktet.

Lærers kommentar

Der mangler en sammenhæng mellem nogle enkelte dele, men ellers har i stortset alt med. Man kan helt klart se, at I har arbejdet flittigt og grundigt, da det er en meget flot teknologi rapport!

Elevens kommentar

Vi skulle komme ind på nogle flere aspekter samt inddrage noget mere sammenhæng, selvom vi havde en rød tråd næsten hele vejen igennem. Et stort 10-tal.

Indhold

Forord 3
Indledning 3
Projektbeskrivelse 3
Projektoplæg 2014 3
Brainstorm 4
Mindmap 5
Omvendt brainstorm 5
Problemanalyse 8
Formulering af nøgleproblem 9
Problemtræ 10
Afgrænsning 11
Problemformulering 12
Problembehandling 13
Dokumentation af problem 13
Behovsundersøgelse 16
Krav til løsningsforslag 18
Løsningsforslag 18
Valg af løsning 20
Produktudvikling og produktfremstilling 23
Teori 23
Produktkrav 32
Planlægning af produktfremstilling 34
Teknologianalyse 34
Arbejdsproces 36
Arbejdstegninger 36
Martin Petersen, Karim Odi Abdallah & Thies Bo Vilsø 2. B
TEC - FTG Teknologi B - eksamensprojekt 19-09-2014
2
Produktdokumentation 37
Afprøvning 39
Forbedringsforslag 40
Samfundskonsekvenser 41
Miljøvurdering 41
Livscyklusvurdering 42
Teknologivurdering 46
Konklusion 50
Perspektivering 52
Procesbeskrivelse 53
Kildeliste 54
Bilag 57
Godkendt projektbeskrivelse 57
Opdateret tidsplan 68
Billeder af produktet 69

Uddrag

Indledning

I dette projekt arbejdes der med projektoplægget ”Energi og omstilling”. I dag er verdensforbrug steget enormt og det fortsætter med stigende hastighed. Alene i 2012 er verdens energiforbrug ste-get med 1,8 %, og denne stigning kommer primært fra lande i Mellemøsten, Afrika og Asien1. Vi bruger energi til opvarmning af husstande, til transportering, til produktion og belysning. Da det meste energi stammer fra forbrænding af fossile brændstoffer (dvs. kul, gas og olie2). Dette er et problem, eftersom denne metode for energifremstilling udleder CO2, der bl.a. forårsager global op-varmning. Det er derfor vigtigt for verden at finde en anden metode for energiproduktion til at dæk-ke vores energibehov, da den nuværende energiproduktion indebærer negative konsekvenser for især landbrugsområder. Hvordan kan man således udvikle en alternativ måde til at produktionen af energi uden at forårsage klimaforandringer?

Projektbeskrivelse Projektoplæg 2014

Eksamensprojektet for teknologi B 2014 består af emnerne ”energi og omstilling”, ”livsstil og om-stilling”, ”fødevarer og omstilling” samt ”materialer og omstilling”. Vi har i dette eksamensprojekt valgt at arbejde med temaet ”energi og omstilling”. Dette handler om verdens stigende energifor-brug, som i høj grad skyldes forøgende befolkningstilvækst i verden. I dette tema, vil man derfor komme ind på hvor og hvordan energien bliver produceret, hvad er virkningerne, og hvorfor det er et problem mht. vores nuværende energibehov. Befolkningen er afhængig af energiproduktionen, og derfor er det væsentligt for vores verden, da metoderne, vi producerer energi på, skader naturen og dermed også menneskeheden... Køb adgang for at læse mere

Energi & omstilling | Teknologi eksamen 2014

[1]
Bedømmelser
  • 15-09-2015
    God hjælp...........