Emneopgave: Sandsynlighedsfordelinger og konfidensintervaller

  • HHX 2. år
  • Matematik B
  • 7
  • 10
  • 1365
  • PDF

Emneopgave: Sandsynlighedsfordelinger og konfidensintervaller

Emneopgave i Matematik om Sandsynlighedsfordelinger og konfidensintervaller.

Opgaven her indeholder diverse formler og eksempler i forhold til emnets tilgang.

Lærers kommentar

Super fin opgave, men flere forklaringer.

Indhold

Kort forklaring på, hvad man forstår ved en diskret og en kontinuert stokastisk variabel
- Diskret stokastisk variabel
- Kontinuert stokastisk variabel
Redegørelse for binomialfordelingens forudsætninger og angivelse af, hvordan sandsynligheder bestemmes i binomialfordelingen ud fra et eksempel, samt bestemmelse af følgende typer af sandsynligheder, hvor a og b er tal
- Forudsætninger
- Eksempel
redegørelse for normalfordelingens forudsætninger og angivelse af, hvordan sandsynligheder og fraktilerne bestemmes i normalfordelingen ud fra et eksempel, samt bestemmelse af følgende typer af sandsynligheder, hvor a og b er tal
- Forudsætninger
- Eksempel
- Standartnormalfordelinger
- Eksempel
Forklar, hvad der forstås ved et konfidensinterval for populationens middelværdi ud fra et eksempel
- Eksempel
- Hvilke størrelser, der påvirker bredden af et konfidensinterval
- Eksempel
Forklar, hvad der forstås ved et konfidensinterval for populationsandelen ud fra et eksempel, og forklar hvordan et konfidensinterval kan anvendes til at vurdere om en påstand er korrekt eller ej.
- Eksempel
Forklar hvad man skal forstå ved en x2test ud fra et eksempel og frklar hvad det ebtyder at nulhypotesen accepteres.
- Eksempel

Uddrag

Diskontinuerte observationer, hvor de enkelte observationer kun kan antage enkeltstående (diskrete, adskilte) værdier, f.eks. antal børn i en familie, antal sms'er sendt pr. dag
Den diskrete stokastiske variabel X, der angiver antal succeser i de n forsøg, siger at være binomialfordelt med sandsynlighedsparameter p og antalsparameter n... Køb adgang for at læse mere

Emneopgave: Sandsynlighedsfordelinger og konfidensintervaller

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.