Eltern-Mobbing - Tysk Fortsættersprog A - Eksamen 22. august 2014 - HHX

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Tysk fortsætter A
  • 12
  • 4
  • 1362
  • PDF

Eksempelbesvarelse, Handelsbrev, Læserbrev, Resume: Eltern-Mobbing - Tysk Fortsættersprog A - Eksamen 22. august 2014 - HHX

Her er Studienets eksemplariske besvarelse af eksamenssættet fra den 22. august 2014 i Tysk Fortsættersprog A på HHX med titlen "Eltern-Mobbing".
Opgaven er velegnet som inspiration til din egen opgavebesvarelse.

Udgangspunktet for eksamenssættet er temaet "Eltern-Mobbing", som omhandler forældres udfordringer ved at mestre graviditeter og tid til børn samtidig med deres karrierer. Opgave 1 tager udgangspunkt i en artiklen "Eltern-Mobbing" skrevet af Angelika og Nikola Sellmair og udgivet i Stern den 6. september 2012. Vi viser dig, hvordan en god dansk sammenfatning af en tysk tekst ser ud. I opgave 2 giver vi et kvalificeret bud på et læserbrev til stern-Leserbriefredaktion og en kommentar inden for emnet mobning. Endelig har vi skrevet et handelsbrev til leverandøren Holzspielzeug.de GmbH, hvor vi bestiller varer og skriver en reklamation.

Har du brug for mere hjælp, kan du med fordel læse vores vejledning til skriftlig eksamen i Tysk fortsættersprog A på HHX.

Opgaver
"Eltern-Mobbing" indeholder følgende opgaver:

Opgave 1
Arbejdsmarkedets parter i EU vil på en kommende konference drøfte arbejdsforholdene
på europæiske arbejdspladser. I forbindelse med forberedelsen til denne konference
er du stødt på artiklen ”Eltern-Mobbing”.
Skriv på dansk en sammenfatning af artiklen, idet du gør rede for nogle af de
problemer, som flere og flere tyske lønmodtagere oplever, når de stifter familie.
Redegør desuden for nogle af de nævnte årsager til problemet.
(Omfang: maks. 450 ord)

Opgave 2
Besvar enten opgave 2a eller 2b
2a Skriv på tysk et læserbrev til ugemagasinet Stern, hvori du giver udtryk for
din holdning til, at så mange lønmodtagere mobbes, når de får børn og ønsker
forældreorlov. Tag udgangspunkt i følgende citat fra teksten, hvor Kerstin
Jürgens, arbejdssociolog ved universitetet i Kassel, beskriver situationen i
Tyskland:
”Familie und Job zu vereinbaren sei das Problem der Eltern, das sie allein
lösen sollen.“
Kommenter eventuelt, hvorfor forældreorlov kan være en fordel for forældre
og barnet/børnene.

SCHREIBEN SIE UNS
stern-Leserbriefredaktion
Brieffach 18
20444 Hamburg
E-Mail: briefe@stern.de
Bitte geben Sie Namen und Anschrift an.

2b Skriv på tysk dine kommentarer til tekstens emne ud fra følgende oplæg:
Mobbing ist generell ein großes Problem in der Gesellschaft. Beschreibe
Situationen, wo z.B. ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten gemobbt
werden.
Gib darüber hinaus Beispiele für Mobbing auf dem Arbeitsplatz und im
persönlichen Bereich, hierunter Mobbing im Internet und in den sozialen
Medien.

Opgave 3
Du er ansat som salgsmedarbejder i det danske firma Træhandel ApS i Viby J. I
sælger produkter af træ, herunder bl.a. legetøj, i jeres 10 forretninger.
I har hos jeres tyske leverandør Holzspielzeug.de GmbH i Frankfurt den 22. juli
bestilt 100 trætog. I har for nogle dage siden modtaget en e-mail med meddelelse
om afsendelse af trætogene (se tekst 2).
Da I i dag modtager det bestilte parti, viser det sig, at jeres leverandør har sendt
100 lastbiler. I har brug for togene, men vil gerne sælge lastbilerne, hvis I kan opnå
en rabat.

Skriv på tysk et svar i form af en e-mail til Holzspielzeug.de GmbH. Formålet med
e-mailen er at skrive en reklamation til det tyske firma, afgive en ordre og besvare
det stillede spørgsmål. Inddrag oplysninger fra brochurematerialet (se tekst 3).
Dato: Eksamensdato
Underskriv med dit eget navn.

Eltern-Mobbing - Tysk Fortsættersprog A - Eksamen 22. august 2014 - HHX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.

Materialer relateret til Eltern-Mobbing - Tysk Fortsættersprog A - Eksamen 22. august 2014 - HHX.