Elgiganten | VØ B | Eksamen maj 2016

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • 12
  • 18
  • 3108
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Elgiganten | VØ B | Eksamen maj 2016

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet i Virksomhedsøkonomi B fra d. 26. maj 2016 (hhx161-VØK/B-26052016).

Indeholder besvarelse i en PDF-fil og bilag i Excel-fil. Det er samlet i en ZIP-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Elgiganten A/S
Opgave 2 - Virksomhedens rapportering - Larsen Møbler A/S
Opgave 3 - Kalkulation og indtjening - SHIP ApS
Opgave 4 - Indtjening og likviditet - Jensen & Søn

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvordan Elgiganten A/S' succes som netbutik kan forventes at påvirke virksomhedens samlede omsætning og resultat.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Elgiganten A/S anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Elgiganten A/S for årene 2012/13 til 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Elgiganten A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014/15 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

1.5 (5 %)
Vurder Elgiganten A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Larsen Møbler A/S for 2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

I bilag 4 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

2.2 (5 %)
Opstil en balance for Larsen Møbler A/S pr. 31.12.2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

I bilag 5 er der en skabelon til balancen.

2.3 (5 %)
Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Boat Trailer 305.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsgraden for Boat Trailer 305.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor mange Boat Trailer 305 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

3.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

4.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

I bilag 7 findes en skabelon til opgørelsen.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Uddrag

1. Redegør for, hvordan Elgiganten A/S' succes som netbutik kan forventes at påvirke virksomhedens samlede omsætning og resultat

Som det fremkommer af artiklen ”Elgiganten er nethandelens klik-konge”, så har Elgiganten formået at være den mest anvendt netbutik i Danmark tre år i træk. De har formået at udnytte ”click and brick” konceptet, hvilket har betydet at kunderne både har kunnet handle på internettet og i deres fysiske butikker.
Som udgangspunkt fremkommer det af ovenstående artikel, at det er de udbydere, som var først ude i nethandlen, der har kunnet og kan nyde godt heraf, rent økonomisk set. Dette skyldes formodentligt, at forbrugerne er blevet tilvendt med at anvende virksomhedens hjemmeside og fysiske butikker. Derfor forventes det stadig at kunne påvirke den samlede omsætning positivt, at have succes som netbutik.

Det kan dog anses som problematisk, at der kommer flere og flere udbydere, som i høj grad ikke har fysiske butikker, men kun internethandlen. Sådanne udbydere har ikke nær så mange faste omkostninger til lagerbeholdninger, fysiske lokaler og personale, som det er tilfældet med Elgiganten, der anvender begge dele. Sådanne udbydere vil altså til tider kunne udbyde de samme produkter, men til lavere priser, hvilket i sidste ende vil kunne skade Elgigantens indtjening.... Køb adgang for at læse mere

Elgiganten | VØ B | Eksamen maj 2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.