Elforbrug og energi i en husstand | Rapport | Geografi C

  • HF 1. år
  • Geografi C
  • 12
  • 6
  • 2066
  • PDF

Elforbrug og energi i en husstand | Rapport | Geografi C

Rapport i Geografi C som handler om elforbrug i husstanden.

Formålet med rapporten er følgende:

At se elforbrugets størrelse der hvor jeg bor og sætte det i forhold til mine medkursisters forbrug og se hvor meget forskel der er imellem dem der bor i hus og dem der bor i lejlighed.
Formålet er desuden også at vurdere hvorvidt vores eget forbrug i min husstand er højt eller lavt. Og også for at se på hvordan vi kunne spare hvis det viser sig at vi bruger rigtig meget strøm i døgnet.

Elevens kommentar

Min geografilærer giver os karakteren 1-5 hvor 1 er det bedste og 5 er det dårligste. I denne opgave fik jeg 1, hvilket svarer til 12.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Metode
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Teori:

Hver person har diverse apparater mm., som de bruger i deres dagligdag, hvilket ikke bliver påvirket af hvor mange man er i husstanden og derfor ryger elforbruget op. Men hvis man deler strømforbruget op, bliver det til en anden sag, da der er mange andre ting man med fordel kan spare på, f.eks. kan man lave mad sammen, så sparer man på at skulle bruge ekstra strøm på at lave mad af flere omgange.
...
Det er selvfølgelig også miljøet, der bliver glad for at man forsøger at laver ændringer for at spare på strømmen. Nogle eksempler på dette er ved at bruge vedvarende energi, som f.eks. solenergi og vindenergi, der minimerer spild og som er CO2 neutrale. Hvis man derimod også stopper brugen eller i hvert fald minimerer brugen af fossile brændstoffer (f.eks. kul og olie) eller laver små ændringer i vores hverdag, kan vi markant reducere udledningen af CO2.
...
Metode:

Jeg har valgt metode a: at se på vores elmåler og måle forbruget der efter med en dag imellem i to dage, da vi ikke har Trefor og derfor ikke kan gå ind og se hvad vores forbrug har været over længere tid og finde en lav strømdag og en høj strømdag.
Jeg har valgt at måle i døgnet lørdag-søndag (29.-30. august fra kl. 20:00 lørdag til 20:00 søndag) hvor vi alle er hjemme, typisk er søndagen dagen hvor vi alle ser film. Samt har jeg valgt døgnet tirsdag-onsdag (1.-2. september fra kl. 06:30 tirsdag til 06:30 onsdag) hvor jeg, min lillebror og min stedfar tager hjemmefra allersenest klokken 07:30 om morgenen og min mor tager af sted klokken 13:00 og vi andre er hjemme tidligst 15:30.
...
Databehandling:
Da jeg kiggede på elmåleren da jeg skulle starte på det første døgn klokken 19:30 (29. august-30.august) hvor vi alle sammen er hjemme og vi har gæster, målte elmåleren 206273 kWh. Da jeg så på elmåleren igen, målte elmåleren 206283 kWh. Det er en forskel på 13 kWh det første døgn. Hvis vi fortsætter med at bruge det antal watt hvert døgn i et år, vil vores forbrug ligge på 4745 kWh.
Dette omregnet til kroner (1 kWh ligger på 184,25 øre) ville vi,
...
Diskussion/databehandling::
Transporten er dog steget en del; vi danskere flyver mere til feriedestinationer og vi har dyrere og flere biler, der oftest udleder mere CO2. Men på trods af det er benzinforbruget også blevet gjort meget mere effektivt, så bilerne kører længere på literen, plus at vi har hybridbiler.
På grund af forbedret teknologi er stigningen ikke så høj i forhold til energisektoren, hvilket også an skyldes at vi som sagt er blevet mere bevidste om vores miljø og hvad der er godt for det, så vi tyer til andre effektive løsninger
...
Vores energiforbrug i husstanden:
Det er meget vigtigt at minimere vores energiforbrug i det at vi sparer på de fossile brændstoffer og hvis man ikke bruger så meget af de dårlige brændstoffer, sparer man på miljøet. Desuden sparer man også en masse penge, som kan bruges mere fornuftigt hvis man sørger for at følge enkelte råd for at minimere ens energiforbrug. F.eks. er det en god idé at slukke lyset i det rum man går ud af, samt at slukke for alle stikkontakter så der ikke er noget der bruger unødig strøm. Det kunne f.eks. være en stikkontakt med både telefonoplader og computeroplader. Man kunne også bruge andre alternativer for varme, f.eks. jordvarme, osv.
... Køb adgang for at læse mere

Elforbrug og energi i en husstand | Rapport | Geografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.