Den elektromotoriske kraft i en batterimodel | Rapport

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 20
  • 2843
  • PDF

Den elektromotoriske kraft i en batterimodel | Rapport

Denne rapport i Fysik B indeholder et grundigt teoriafsnit om den elektromotoriske kraft, bl.a. elektrisk ladning, elektrisk strøm, strømstyrke, spændingsfaldet, spændingskilder og effektforholdene for batteriet; samt et forsøg med flere forskellige batterier.

Lærers kommentar

Meget flot og velskrevet rapport.
12

Lærers kommentarer er medtaget i rapporten.

Elevens kommentar

Opgaven mangler at referere til de brugte kilder.

Indhold

Formål: 2
Teori: 2
Materialer: 9
Fremgangsmåde: 10
Resultater: 10
Databehandling: 12
Fejlkilder/usikkerheder: 19
Diskussion 19
Konklusion: 20

Uddrag

Formål:
Formålet med denne øvelse er først og fremmest at bekræfte teorien bag den elektromotoriske kraft. Desuden undersøges den indre og ydre modstand, polspænding samt kortslutningsstrøm og effektforholdene.

Databehandling:
Som det fremgår grafen, så er Upol = U0, når strømstyrken er lig med nul Ampere. Vi har fået Excel til at angive forskriften for den lineære regression, så skæringspunktet med y-aksen og dermed hvilespændingen bliver 1,6 V. Som det ses af grafen, så er karakteristikken retlinjet og aftagende. Det betyder, at spændingskilden leverer et ydre spændingsfald, som aftager med voksende strømstyrke.
Desuden bestemmes den indre resistans Ri ved at aflæse hældningskoefficienten for grafen. Det er vigtigt at bemærke, at resistansen i sig selv ikke er negativ: 0,2806 Ω
Vi kan ligeledes beregne hvilespændingen vha. regneforskriften. Det gør man blot ved at sætte strømstyrken til at være nul:
Upol = -Ri · I + Uo = ... Køb adgang for at læse mere

Den elektromotoriske kraft i en batterimodel | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.