Elektromagnetisk stråling og fotosyntese | NV-rapport

Elektromagnetisk stråling og fotosyntese | NV-rapport

Få inspiration til din opgave i NV-grundforløb med opgaven her. Opgaven indeholder en udførlig beskrivelse af fotosyntese og elektromagnetisk stråling. Desuden beskrives et forsøg med påvisning af fotosyntese og respiration hos vandpest.

Elevens kommentar

Jeg fik at vide, at emnet var flot gennemarbejdet, og at opgaven at bliver brugt som eksempel på skolen.

Studienets kommentar

Læs mere om emnet i vores kompendium om fotosyntese og respiration.

Indhold

Indledning
Elektromagnetisk stråling
- Synligt lys
Fotosyntese
- Lys-processen
- Mørke-processen (Calvin cyklussen)
Påvisning af fotosyntese og respiration hos vandpest
Formål
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater, iagttagelser og efterbehandling
Konklusion
Fejlkilder
Kildeliste

Uddrag

Indledning:

I det naturvidenskabelige grundforløb har vi, på et tværfagligt plan, beskæftiget os med henholdsvis EM-stråling, fotosyntese og drivhuseffekten. Vi har lavet en del relevante forsøg, og derfra har jeg besluttet at arbejde med de tre emner under fagene fysik og biologi.

Elektromagnetisk stråling og fotosyntese er livsvigtige fænomener for livet her på jorden, uden ville vi ikke kunne være til. Men hvad er EM-stråling og fotosyntese i planter? Og hvordan holdes carbondioxid-niveauet nede, og ilt-niveauet oppe, så vi kan trække vejret? Alt dette vil jeg undersøge og beskrive i denne rapport, ved hjælp af research og et forsøg.

Elektromagnetisk stråling:

Elektromagnetisk stråling er en overførsel af energi i form af bølger, der både har magnetiske og elektriske egenskaber. Bølgerne kan også fremstå som små partikler kaldet fotoner. Fotoner er elementarpartikler, der er ”kraftbærere” for den fundamentale naturkræft, elektromagnetismen.

De elektromagnetiske strålinger har forskellige egenskaber, alt efter hvilken frekvens og bølgelængde de har, og bevæger sig alle med lysets hastighed hvilket er 299.792.458km/s i vakuum. Bølger med høj frekvens og lav bølge længde bærer mere energi, end bølger med lav frekvens og større bølgelængde, det kan vi bl.a. se da en radiobølge har væsentligt mindre energi end en gammastråle, og vises i ligningen nedenunder... Køb adgang for at læse mere

Elektromagnetisk stråling og fotosyntese | NV-rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.