El sueño de un joven colombiano detrás de un balón

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Spansk A
  • 12
  • 22
  • 8963
  • PDF

El sueño de un joven colombiano detrás de un balón

Her finder du Studienets opgavehjælp til "El sueño de un joven colombiano detrás de un balón". Det er titlen på den digitale eksamen fra 19. august 2016 for Spansk A på HHX. Det handler om en colombiansk dreng ved navn Jair, der drømmer om at blive professionel fodboldspiller.

Opgavehjælpen indeholder først vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om en tekst ved samme navn. Ud over at besvare spørgsmålene giver vi dig råd og vejledning til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt type opgave. Derefter giver vi dig en gennemgang af teksterne "El sueño de un joven colombiano detrás de un balón", "Barcelona y su espectacular trabajo en divisiones menores", billedmaterialet i Tekst C samt annoncen "Campus de verano Fundación Real Madrid". Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage de forskellige tekster i opgave 1 af delprøve 2.

Dernæst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af opgave 1 i delprøve 2, hvor du skal skrive et brev fra Jairs perspektiv til hans familie. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Det har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige besvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale, og samtidig opfylder kravene til opgaveformuleringen. Til sidst giver vi dig et eksempel på en besvarelse af opgave 2 i delprøve 2, der er en erhvervsorienteret opgave. I dette tilfælde skal du skrive en e-mail til en dansk superligaklub, og du skal selv forestille at være talentspejder for en spansk fodboldklub.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"El sueño de un joven colombiano detrás de un balón" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Angiv tekstens genre.
2. Angiv tekstens tema.
3. Angiv tekstens formål.
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål).
5. Markér det rigtige svar.
6. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte.
7. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte.
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte.
9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord. 
10. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk. 
11. Se på billedet og gør sætningerne færdige på spansk. 
12. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds, og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk. 
13. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge.
Der er flere muligheder. 
14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang. 

Delprøve 2:
Opgave 1:
Forestil dig, at du er Jair Andrés, og at du lige nu opholder dig i England. Skriv et brev til familien i Colombia, hvori du for eksempel fortæller om den lange rejse, England, træningen og dine drømme om fremtiden.

Skriv brevet på spansk.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B, C og D. Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord.

Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.
Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.
Verberne står i infinitiv (navneform) nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, hvor følgende verbalformer indgår: futurum (nær fremtid eller fremtid), perfektum (førnutid) og præteritum (afsluttet datid).
Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.

extrañar – niños – estar – profesionales – perfectamente – entrenar – las – comida – duro – sentirse – mucha – Inglaterra – me – jugar – buena – elegir

Opgave 2:
Du er talentspejder for en selvvalgt spansk fodboldklub. Du har opdaget nogle talentfulde superligaspillere fra en klub i Danmark. Du kontakter klubben og spørger, om det er muligt at holde et møde. Skriv på spansk en mail til den selvvalgte superligaklub.

Besvarelsen skal fylde ca. 50 ord.

El sueño de un joven colombiano detrás de un balón

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.