El cuerpo perfecto

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 20
  • 7658
  • PDF

El cuerpo perfecto

Her finder du Studienets opgavehjælp til "El cuerpo perfecto". Det er titlen på den digitale eksamen den 21. august 2017 for Spansk A på STX. Det handler om kropsidealer, og hvordan modeindustrien er med til at skabe dårlig selvtillid hos unge.

Opgavehjælpen indeholder først en gennemgang af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om artiklen "El cuerpo perfecto". Til besvarelsen af hvert enkelt spørgsmål giver vi dig råd, hvordan du bedst håndterer hver enkelt type opgave. Dernæst gennemgår vi teksten fra delprøve 1, artiklen "Guerra de pegatinas contra la 'tiranía' de las tallas" (Tekst B), videoklippet "Cuando no te gusta tu cuerpo" (Tekst C) og billedmaterialet i Tekst D. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage teksterne i din besvarelse af delprøve 2. Til sidst giver vi dig eksempler på to forskellige besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive et læserbrev. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Det har vi gjort for at give dig eksempler på besvarelser, der koncentrerer sig om hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder kravene til opgaveformuleringen.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"El cuerpo perfecto" indeholder følgende spørsgmål:

Delprøve 1:
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
5. Markér det rigtige svar
6. Sandt eller falsk?
7. Vælg det rigtige af de fremhævede ord
8. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte
10. Kig på billederne og gør sætningerne færdige på spansk
11. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
12. Beskriv historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger på spansk
13. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billede 1, billede 2 eller begge billeder?
14. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder)

Delprøve 2:
Skriv et læserbrev på spansk i form af et blogindlæg til change.org. Indlægget skal være en kommentar til Anna Riera, og du skal også komme ind på dit eget forhold til mode.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B (Guerra de pegatinas contra la ‘tiranía' de las tallas), C (video: Cuando no te gusta tu cuerpo) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.

- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.

- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge de tre verber i hver sin bøjede form, så følgende verbalformer indgår i teksten: præsens (nutid), perfektum (førnutid) og præteritum (afsluttet datid).

Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.
Besvarelsen skal fylde 300 ord.

en mi opinión – ver – seguir – nunca – gustar – me – le – además – usar – reaccionar – un día – inaceptable – preocupada – en el futuro – imitar – gordos – conocer – cambiar – siempre

El cuerpo perfecto

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.