El cuaderno de Maya

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 19
  • 6832
  • PDF

El cuaderno de Maya

Her finder du Studienets opgavehjælp til "El cuaderno de Maya". Det er titlen på vejledende opgavesæt 2 til digitaleksamen på STX fra december 2015. Det handler om nogle uddrag af Isabel Allendes roman 'El cuaderno de Maya'.

Til delprøve 1 besvarer vi alle spørgsmålene, der handler om et uddrag fra 'El cuaderno de Maya'. Til hvert spørgsmål giver vi dig også råd og hjælp til, hvordan du selv kan besvare spørgsmålet. Derudover gennemgår vi alle teksterne i opgavesættet, og giver forslag til, hvordan du selv kan inddrage dem i din besvarelse af delprøve 2. Til sidst giver vi dig to eksempelbesvarelser til delprøve 2, hvor du skal skrive et brev til en ven. Vores første eksempelbesvarelse inddrager Tekst A og Tekst C, mens vores anden inddrager alle teksterne. Det har vi gjort for at du kan se eksempler på to besvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale, men samtidig opfylder kravene fra opgaveformuleringen.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"El cuaderno de Maya" indholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Angiv tekstens genre.
2. Angiv tekstens tema.
3. Angiv tekstens formål.
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål).
5. Marker det rigtige svar.
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte.
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte.
9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord.
10. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 4-6 sætninger.
11. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre (billede 2), til venstre (billede 1) eller begge billeder?
12. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk.
13. Beskriv billedet med 3-5 sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord).
14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang.

Delprøve 2:
Du har lige mødt Maya. Skriv et brev til en spansktalende ven eller veninde, hvor du fortæller om Maya og hendes historie. Forklar, hvorfor hun har gjort et stort indtryk på dig. Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B (et uddrag fra El cuaderno de Maya), C (citater fra El cuaderno de Maya) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.
- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form de står i nedenfor.
- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, så følgende verbalformer indgår i teksten: præsens (nutid), præteritum (afsluttet datid) og perfektum (førnutid).
Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.

Besvarelsen skal fylde 300 ord.

llamarse – abuelo – diferente – encontrar – aunque – interesante – por qué – origen – carta – pensar – acabar – al principio – te – esperar que

El cuaderno de Maya

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.