Eksamensprojekt om historien om lyd i Fysik B

  • HTX 2. år
  • Fysik B
  • 10
  • 15
  • 2616
  • PDF

Eksamensprojekt om historien om lyd i Fysik B

Eksamensprojekt i Fysik B, som er skrevet om emnet lyd og bølger. Eksamensprojektet redegør for historien for lyd og undersøger emnet nærmere vha. to forsøg, som er henholdsvis stående snorbølger og Rubens flammerør. Forsøgene omhandler lydbølger og lydtryk. Forsøgene gennemgås med efterfølgende bearbejdelse af de målte resultater.

Indhold

Projektbeskrivelse 3
Formål 3
Historie 4
Teori 5
Bølgelære 5
Lydbølger 6
Stående snor-bølger 6
Rubens flammerør 7
Materialer 8
Stående snor-bølger 8
Apparatur 8
Udstyr 8
Rubens flammerør 8
Apparatur 8
Udstyr 8
Fremgangsmåde 9
Stående snor-bølger 9
Rubens flammerør 9
Resultater 11
Stående snor-bølger 11
Aflæste data 11
Bearbejdede data 11
Rubens flammerør 13
Aflæste data 13
Bearbejdede data 13
Diskussion 14
Fejlkilder 14
Konklusion 14
Perspektivering 14
Litteratur 15
Bøger og artikler 15
Internet 15

Uddrag

Projektbeskrivelse
Lyd er det fascinerende fænomen, som man ikke kan se, men kun høre. Det gør at lyd ikke er lige så håndgribeligt, som mange andre fysiske emner. Men med den rette viden og de rette forsøg, er det muligt at gøre lyd mindst lige så håndgribeligt som andre fysiske emner. Derfor vil der i løbet af dette projekt blive undersøgt lyd igennem to forskellige forsøg. De to forsøg bekræfter to vigtige individuelle emneområder indenfor området lyd. Det er henholdsvis lydbølger og lydtryk. Fysisk er lyd nemlig en bevægelse af bølger, som udbredes under tryk, det vil sige lydbølger udbredes som trykbølger. Fænomenet er et af de mest interessante områder indenfor fysikkens verden, da det bruges overalt. Lige fra menneskets egen kommunikation ved hjælp af talen, til den nyeste teknologi i højtalersystemer, endvidere arbejdes der meget med støjreducering. Dette gør emnet både aktuelt og nyttigt.
De to forsøg som vil blive gennemgået i løbet af denne rapport er følgende.
• Stående snor-bølger
Lyd udbredes i såkaldte længdebølger. Men med dette forsøg kan lyd afmåles og arbejdes med ved hjælp af stående bølger. Det bliver ligefrem muligt at iagttage stående bølger på en snor.
• Rubens flammerør
Formålet med forsøget er at påvise at lyd udbreder sig i trykbølger. Forsøget demonstrerer det perfekt, samtidig med at det er muligt at få lyden til at skabe stående bølger inde i røret. Dette går i forlængelse af forrige forsøg.
Forsøgene vil blive gennemgået med efterfølgende bearbejdelse af de målte resultater i henhold til teorien beskrevet i teoriafsnittet.
...
Formål
Formålet er at få en bedre forståelse for lyd ved at gennemgå teori om lyd, herunder især lydbølger. Endvidere er formålet at opstille forsøg med lyd, lave forsøgene og efterfølgende beregne på resultaterne. Beregninger skal bestemme hastigheden af lyd igennem henholdsvis snoren og igennem gas. Endvidere skal en sammenhæng mellem lyd, bølger og tryk påvises.
...
Historie
Lyd er et fysisk element, som altid har eksisteret. Det er en faktor som har haft stor betydning for dyrelivet. Fx benytter flagermus sig af ultralyd til at navigere og til at fange andre dyr. Men også mennesket benyttede lyd. Mennesket brugte evnen til at lave lyde som kommunikationsmiddel. Det vi i dag kender som daglig tale. Talen kunne også bruges til...

Bølgelære
En vigtig del af forståelsen for lyd, er bølgelære. Bølgebevægelser sker omkring adskillige fysiske emner, herunder både lys, vandbølger og lyd. En viden omkring bølger er derfor central viden for lyd, såvel som de andre emner. Bølger kan beskrives med begreberne....

Stående snor-bølger
I stående snor-bølgeforsøget bliver det demonstreret visuelt hvordan konstruktiv interferens kan skabe større amplitude. Det sker ved at en snor er spændt fast. Snoren udsættes for en vibrator som sender bølger igennem snoren. Når en bølge når enden af snoren, reflekteres den ...

Rubens flammerør
Rubens flammerør har en kompliceret mekanisme. Det betyder at flammerøret ved en fast frekvens og en fast lydstyrke skaber de højeste flammer ved den stående bølges bug. Dette virker ... Køb adgang for at læse mere

Eksamensprojekt om historien om lyd i Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.