Delopgave B: Dansk Udenrigspolitik | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 6
 • 2330
 • PDF

Delopgave B: Dansk Udenrigspolitik | Samfundsfag A

Opgaven indeholder en besvarelse af delopgave B, "Dansk udenrigspolitik", fra samfundsfag A eksamenssættet fra Maj 2012.

Opgaveformuleringen lød:
"2. Sammenlign de opfattelser af mål og midler i dansk udenrigspolitik, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
3. Diskutér, hvilke konsekvenser de ændrede magtstrukturer i international politik har for dansk udenrigspolitik. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende teorier om international politik."

Studienets kommentar

En udmærket besvarelse af eksamenssættet.

Uddrag

Efter den kolde krigs ophør har Danmark ført en stadigt mere aktivistisk udenrigspolitik. Specielt efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001 har Danmarks aktivistiske indsat været forøget, men også i Balkan i 90'erne var Danmark aktiv. Det gælder specielt militært, hvor Danmark har deltaget i en del krige med både luftvåben, flåde og hær. Danmarks udenrigspolitiske indsat er, landets størrelse taget i betragtning, enorm. Spørgsmålet er, hvordan den danske udenrigspolitik i fremtiden skal tilrettelægges. Hvilke mål skal man forfølge og med hvilke midler? I bilag B1, B2 og B3 bliver disse overvejelser vendt, hvilket vil fremgå af det følgende... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Dansk Udenrigspolitik | Samfundsfag A

[43]
Bedømmelser
 • 21-01-2014
  God opgave med god struktur. To ting: Idealisme og realisme kunne med fordel træde tydeligere frem (som nævnt). Pas på med at skelne mellem aktiv og passiv udenrigspolitik som er det militær og passiv udenrigspolitik. Men ellers rigtig god opgave, god inspiration :)
 • 23-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god og velformuleret opgave. Synes der bliver brugt mange relevant faglige udtryk som jeg selv kan bruge til eksamen. Personen inddrager meget af sin egen viden som jeg også kan have gavn af i mine skriftlige opgaver og til eksamen.
 • 15-09-2016
  Rigtig fin opgave, med fine formuleringer og gode samfundsfaglige begreber!
 • 09-02-2016
  Meget god besvarelse opgaven!