Dynamik, kræfter og gnidningsmodstand | Rapport | Fysik B

  • HTX 2. år
  • Fysik B
  • 10
  • 17
  • 2105
  • PDF

Dynamik, kræfter og gnidningsmodstand | Rapport | Fysik B

Rapport i Fysik B om gnidningsmodstand, som er skrevet over et forsøg med formålet:

"Formålet med dette forsøg er at få en dybere forståelse af dynamik herunder kræfter, ved at udtænke et forsøg der omhandler transport. Vi skal eksperimentere med at finde måder hvorpå man kan transportere last med minimal tilført kraft og arbejde. Ved at vi har valgt at udfører forsøg med gnidningskraft, skal vi beregne gnidningskoefficienten for og mellem forskellige materialer for at kunne beregne arbejdet."

Indhold

Formål 2
Teori 2
Hypotese 4
Materialer 5
Fremgangsmåde 5
Resultater & Udregninger 7
Fejlkilder 10
Måleusikkerheder 11
Diskussion 11
Konklusion 12
Litteraturliste 12

Uddrag

Teori

I Fysik vil en genstand, for eksempel en cykel, hele tiden være under påvirkning af kræfter. Tyngdekraften Ft , vil altid påvirke den. Men hvis cyklen ikke bliver trukket igennem jorden, betyder det at cyklens underside er påvirket af normalkraften FN , som er modsatrettet tyngdekraften.
Normalkraften:

FN = -m ∙ g

|F_t |= |F_N |

Grunden til der bliver brugt numerisk værdi, er at kræfter både har en størrelse og en retning.
Tyngdekraften kan beregnes med denne formel:
Ft= m (masse) ∙ g (tyngdeaccelerationen, 9,82 N/kg).
Kræfter har både en retning og en størrelse og matematisk set er en kraft en vektor. Det sted hvor en kraft påvirker en genstand, kaldes angrebspunktet og det er i midten af genstanden, for eksempel er angrebspunktet for et æble der hvor stilken hænger fast i grenen på et træ. I fysik tegner man kræfter som pile, pilen starter i angrebspunktet, og dens længde viser kraftens størrelse.

Trækker man i en cykel med et tov i en vandret retning med kraften Ftræk, vil summen af kræfterne ikke være nul længere. Da de to lodrette kræfter, FN og Ft ophæver hinanden, vil summen af kræf-terne på cyklen give Ftræk

Summen af kræfterne på en genstand kaldes den resulterende kraft, Fres.
Herunder ses et eksempel:... Køb adgang for at læse mere

Dynamik, kræfter og gnidningsmodstand | Rapport | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.