DSV A/S | VØ A m. netadgang | Eksamen august 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: DSV A/S | VØ A m. netadgang | Eksamen august 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ A med netadgang den 14. august 2015. (hhx152-VØKn/A-14082015)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - DSV A/S
Opgave 2 - Investering - Mekanik A/S
Opgave 3 - Knap kapacitet - Allstar A/S
Opgave 4 - Logistik - Trading A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele DSV A/S opnår ved at indgå en aftale med butikskæden Tiger.

1.2 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden DSV A/S skaber størst værdi for kunderne.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for DSV A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og uddraget fra ledelsesberetningen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes DSV A/S's likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Beregn den kritiske værdi for kalkulationsrenten.

2.4 (5 %)
Forklar, hvorfor nutidsværdien af den årlige besparelse i år 3 er mindre end nutidsværdien af den årlige besparelse i år 2.

3.1 (5 %)
Udarbejd den mest lønsomme afsætningsplan for det kommende år, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 15.000 timer.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Vurder, om det er lønsomt at købe fritidsskoen LET hos den portugisiske leverandør.

3.4 (5 %)
Diskuter, om Allstar A/S bør købe fritidsskoen LET hos den portugisiske underleverandør.

4.1 (5 %)
Beregn, om det vil være fordelagtigt for virksomheden at benytte en ekstern distributør i fremtiden.

4.2 (5 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern distributør og egen distribution vil være lige store.

4.3 (5 %)
Redegør for, hvilke andre forhold der bør inddrages ved vurderingen af, om virksomheden bør benytte en ekstern distributør.

Uddrag

1. Redegør for, hvilke fordele DSV A/S opnår ved at indgå en aftale med butikskæden Tiger
Ifølge artiklen ”DSV vil hente vækst i USA efter svigt på kernemarked”, har DSV i den seneste tid haft problemer på deres kernemarkeder, da konkurrencen er blevet forøget. Analyser hos DSV viser, at den største vækst findes i Nord- og Sydamerika og fokus på disse markeder vil være næste skridt i retningen mod øget vækst.

DSV's kontraktaftale med butikskæden Tiger giver DSV mulighed for at udvide deres netværk på Østkysten i Nordamerika, da det er her de skal starte op for Tiger. DSV opererer allerede på Vestkysten, men har endnu ikke formået at udbrede sig til hele landet. Den femårige kontrakt med Tiger giver DSV mulighed for at udbrede sig på det Nordamerikanske marked samtidig med, at de modtager penge på en større kontrakt, jf. artiklen ”DSV og Tiger laver stor millionaftale”.

2. Vurder, hvor i værdikæden DSV A/S skaber størst værdi for kunderne
DSV A/S fungere som formidler af transportydelser i form af både spedition, transport og logistikløsninger til deres kunder. Herved skaber DSV A/S den største værdi for kunderne i form af den indgående og udgående logistik sammenholdt med, at virksomheden fungere som en planlægningsfunktion for kunderne, der findes under virksomhedens infrastruktur, som en støttefunktion i værdikæden.

DSV A/S hjælper virksomheder med transporten og lagringen af varer samt generelle supply chain management og administrative opgaver, jf. DSV A/S' forretningsmodel i opgavematerialet. DSV A/S udtaler selv, at de står for alt det kedelige, fordi de har erfaring med hvordan man strukturerer, jf. artiklen ”DSV og Tiger laver stor millionaftale”. DSV hjælper herved deres kunder med logistikarbejdet, så disse kunder kan fokuserer på det de er gode til... Køb adgang for at læse mere

DSV A/S | VØ A m. netadgang | Eksamen august 2015

[1]
Bedømmelser
  • 01-04-2016
    Super god opgave :-)