DSO om gæstearbejdere i Danmark

DSO om gæstearbejdere i Danmark

Dansk/samtidshistorieopgave (DSO) om gæstearbejdere i Danmark.
Opgaven analyserer digtet "Memet: En rejsende i arbejde" fra digtsamlingen "Gæstearbejderen Memet" (1974) af Murat Alpar.

Problemstilling

• Redegør for migrationen af gæstearbejdere og familiesammenføringerne i 1960'erne og 70'erne.

• Analyser digte fra Murat Alpars digtsamling Gæstearbejderen Memet med henblik på at vise gæstearbejdernes møde med dansk kultur.

Indhold

Indledning
Gæstearbejdere kommer til Danmark
En rejsende i arbejde
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Danmark er et lille land som i 1960'erne oplevede mangel på arbejdskraft. Dette betød, at der var stillinger i Danmark, som man ønskede besat. På baggrund af dette åbnede Danmark grænserne overfor gæstearbejdere, hvilket gav disse mulighed for at komme i arbejde i Danmark. Disse blev kaldt gæstearbejdere, da de først og fremmest var budt indenfor for at hjælpe den danske økonomi og dermed vende hjem igen. Det forholdte sig dog sådan, at man i Danmark besluttede, at en gæstearbejder kunne opnå opholdstilladelse, hvis denne indenfor 3 måneder kom i arbejde. Dette tiltrak en masse arbejdere og resulterede i, at Danmarks var nødsaget til at lukke grænserne igen, da der var for stor interesse. Mange gæstearbejdere havde dog allerede fået arbejde og valgte derfor at bosætte sig i landet med deres familier og leve i Danmark og i det danske samfund.

Denne opgave vil kun tage udgangspunkt i de danske gæstearbejdere og ikke inkludere migrationen af gæstearbejdere og familiesammenføringer i resten af Europa. Redegørelsen vil udelukkende være med fokus på det samtidshistoriske, hvorimod analysedelen primært vil være danskfaglig, men dog med tilkobling til det historiske. I min analyse har jeg valgt at fokusere mest på kompositionen, sproget samt Memet som person og de kulturelle forskelligheder, han møder undervejs. Dette har jeg valgt, da jeg mener, at det er det essentielle for disse digte til netop at beskrive gæstearbejdernes møde med dansk kultur.

Gæstearbejdere kommer til Danmark

I 1950'erne blev adgangen til Danmark reguleret af udlændingeloven fra 1952. Danmark tiltræder Genevekonventionen i 1951 og forpligter sig dermed internationalt til at modtage flygtninge, der er forfulgt i deres hjemlande på grund af race, religion, nationalitet, politisk holdning eller socialt tilhørsforhold. Den første udlændingelov vedtages året efter i 1952, og denne lov er meget lempelig ... Køb adgang for at læse mere

DSO om gæstearbejdere i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.