Analyse af dokumentarfilm - Dronningen af Versailles

  • HHX 1. år
  • Dansk A
  • 10
  • 16
  • 4357
  • PDF

Dokumentaranalyse: Analyse af dokumentarfilm - Dronningen af Versailles

Opgaven indeholder en grundig analyse af dokumentarfilmen "Dronningen af Versailles" af Lauren Greenfiels. Analysens udgangspunkt er Henrik Dahls Minervamodel samt Geert Hofstedes løg- og mentale program.

I opgaven bliver filmens kritik af det amerikanske samfund samt minervamodellens anvendelighed diskuteret.
Og alt dette bliver til sidst samlet i en konklussion.

Problemformuleringen til opgaven er: ”Hvilke forskellige livsstile skildrer dokumentarfilmen ”Dronningen af Versailles” fra 2012, og hvilken kritik rejser den af det amerikanske samfund?”

Lærers kommentar

Opgaven går meget i bredden istedet for i dybden.

Indhold

Indledning
Redegørelse
Analyse
Minervamodellen
Geert Hofstedes løgdiagram
Geert Hofstedes mentale program
Personkarakteristik
Budskab/tema
Diskussion
Kritik af det amerikanske samfund
Minervamodellens anvendelighed
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Livsstile handler om vores forbrugsmønstre, og om hvordan vi vælger at indrette vores liv.
I denne opgave vil vi redegøre for Henrik Dahls livsstilssegmenter, analysere Siegel familiens forhold til samfundet, og hvordan en forandret livsstil kan ændre menneskers syn på tilværelsen og samfundet. Vi vil efterfølgende diskutere den kritik dokumentarfilmen direkte og indirekte rejser af det amerikanske samfund, hvor efter vi udefra diskussionen vil konkludere, og dermed besvare vores problemformulering, så den fremstår gennembearbejdet og nuanceret.
Problemformulerende til nærværende opgave er: ”Hvilke forskellige livsstile skildrer dokumentarfilmen ”Dronningen af Versailles” fra 2012, og hvilken kritik rejser den af det amerikanske samfund?”

(...)

Analyse
Vi har valgt, at analysere familiens livsstilsegment ud fra Minervamodellen . I det blå segment er det individualismen og materialismen som er i fokus. Her placeres folk med høj uddannelse, høj prestige og høj indkomst, hvilket passer på Siegel familien. Manden i familien David ejer og driver verdens største og førende timeshare ressorter og på baggrund af en høj indkomst lever han og hans nærmeste familie et liv hvor der er et højt privatforbrug, oftest af luksus varer.
Minervamodellens blå segment indeholder oftest mennesker som er tilknyttet det private erhvervsliv, og endvidere har en høj arbejdsmoral hvilket er tilfældet for David Siegel, han udtaler blandt andet: ”Arbejde er mit liv, jeg arbejder døgnet rundt. Jeg er offer for min egen succes/nederlag. Selskabet og jeg er et” (46:15 minutter henne i filmen). David Siegel støttede George Bush i hans valgkamp, og da George Bush går ind for de liberalistiske ideologier, må man også antage at David Siegel er liberalist. På den måde opnår han også en form for politisk indflydelse, hvilket sammen med liberalisme også er et kendetegn i det blå segment... Køb adgang for at læse mere

Analyse af dokumentarfilm - Dronningen af Versailles

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Analyse af dokumentarfilm - Dronningen af Versailles.