Drivhuseffekten og strålingsbalancen | Rapport | Naturgeografi C

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • 12
 • 12
 • 3455
 • PDF

Drivhuseffekten og strålingsbalancen | Rapport | Naturgeografi C

Rapport i Naturgeografi C, som er skrevet ud fra følgende opgaveformulering:

- Opstil på den baggrund strålingsbalancen for jordoverfladen ved Viborg Katedralskole, og kommenter strålingsbalancen på de 2 forsøgstidspunkter.

- Sammenlign strålingsbalancen med temperaturudviklingen, og overvej hvilken sammenhængen der er. Er sammenhængen som forventet?

- Gør rede for atmosfærens drivhuseffekt. Kommenter på strålingsforholdene og atmosfærens drivhuseffekt på de 2 forsøgstidspunkter.

- Aflæs hvilken temperatur jordoverfladen ville have haft på de 2 tidspunkter uden en atmosfærisk drivhuseffekt, dvs. hvis jordens temperatur ændredes, så den udstrålede samme mængde energi, som solens indstråling sender ind.

- Vurder hvad denne undersøgelse kan fortælle os om drivhuseffektens betydning for jorden.

Lærers kommentar

Der er tale om en meget flot rapport, hvor du viser meget stor forståelse for tingene, og laver mange flotte vurderinger

Indhold

1. Udregning af strålingsbalancen
2. Strålingsbalancen på de to forsøgstidspunkter
3. Sammenhængen mellem temperaturudvikling og strålingsbalance
4. Atmosfærens drivhuseffekt og strålingsforholdene på de to forsøgstidspunkter
5. Jordoverfladens temperatur på de to forsøgstidspunkter uden den atmosfæriske drivhuseffekt
6. Drivhuseffektens betydning for jorden
7. FORSØG 1
8. FORSØG 2

Uddrag

Drivhuseffekten
Livet på jorden ville ikke være til stede uden dan naturlige drivhuseffekt. Den naturlige drivhusef-fekt sørger for et tilfredsstillende varmt klima på jorden med en stabil temperatur, som giver vores planet disse unikke forhold for liv. Uden den naturlige drivhuseffekt ville jordens gennemsnitstem-peratur være 33°C lavere , og der ville være svimlende temperaturforskelle fra nat til dag. Med andre ord ville jorden blot være en planet, en planet uden liv, som alle andre i vores solsystem, hvis vi ikke havde denne naturlige drivhuseffekt. Denne drivhuseffekt medfører en strålingsbalance på jorden. Strålingsbalancen er overordnet set et sammenspil mellem solens indstråling, jordens udstråling og atmosfærens modstråling. Strålingsbalancen er en del af den naturlige drivhuseffekt, og den udtryk-ker, hvordan det er muligt at have en globalgennemsnitstemperatur på 15°C. For at forstå strålings-balancen og den naturlige drivhuseffekt har vi lavet to forsøg, som viser forholdene mellem solens indstråling, jordens udstråling og atmosfærens modstråling, og hvordan disse forhold er en del af drivhuseffekten og derfor spiller ind på temperaturen.

Strålingsbalancen på de to forsøgstidspunkter

I vores forsøg har vi foretaget målinger for henholdsvis luftens temperatur, solens indstråling, atmo-sfærens temperatur og den aktuelle jordtemperatur. Ud fra dette kan vi opstille strålingsbalancen for forsøgene. Dog skal der yderligere tilføjes, at disse målinger er blevet taget på en dag med skyfri himmel samt en dag med overskyet himmel, hvormed vi altså får muligheden for at se skyernes ef-fekt på strålingsbalancen. For at kunne sammenligne de forskellige faktorer i strålingsbalancen har vi omregnet vores målinger til samme værdi. Her har vi brugt den givne formel for omregningen af temperatur til intensiteten af den infrarøde, hvormed vi får Watt/m2, som værende en fælles værdi.
Visse faktorer har en indflydelse når der er tale om, udfaldet af strålingsbalancen for de to forsøg. Vi kan se dette udtrykt i forskellene af vores målinger på Viborg Katedralskoles arealer. Det er tydeligt, hvordan strålingsbalancen var højere i forsøg 2, som blev udført med en skyfri himmel. Forsøg 1, som ... Køb adgang for at læse mere

Drivhuseffekten og strålingsbalancen | Rapport | Naturgeografi C

[1]
Bedømmelser
 • 25-10-2018
  Givet af 1.g'er på STX
  Rigtig god, kommer dog ikke så meget ind på strplingsbalance.